Kiem tra toan 6 chuong II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiem tra toan 6 chuong II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Năm học 2009 – 2010
đề kiểm tra toán 6
Tiết 68
Người ra đề:

I/ Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất.
1. Tích của ba số nguyên âm thì:
A. Nhỏ hơn 0 B. Bằng 0 C. Lớn hơn 0 D. Là một số tự nhiên
2. Nếu x.y >0 thì:
A. x và y cùng dấu B. x > y C. x < y D. x và y khác dấu.
3. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là.
A. Số nguyên dương B. Số nguyên âm C. Số 0 D. Số tự nhiên.
4. Kết quả của phép tính – (20.17 + 4.5. 33 – 10.2.40) bằng.
A. 200 B. – 200 C. 0 D. 100
5. Kết quả của phép tính (- 2)2. (- 5) .( -6) bằng:
A. – 60 B. – 120 C. 60 D. 120
6. Tích là một số dương nếu ta nhân:
A. Một số âm với hai số dương B. Các âm với một số dương
C. Hai số âm với một số dương D. Số 0 với hai số dương
II/ Tự luận: ( 7 điểm)
Bài 1: tính:
a/ – 19 + 7 + 9 +19 b/ 666 – (- 111) – (-333) + 30
c/ -67( -33 +77) + ( – 67 – 77)33
Bài 2:Tìm số nguyên x biết:
a/ ( -18 – 3x) : (-7) = (-3)2
b/ – 2(x – 3(= – 6
Bài 3: Cho tập hợp A = – 1; 3 và B = 2; -3; 5
a/ Viếtcác tích m.n được tạo thành (Với m ( A, n ( B)
b/ Có bao nhiêu tích âm, có bao nhiêu tích dương?
c/ Tìm Mọi tích là bội của 3, Những tích là ước của 5
Bài 4: Tìm số nguyên x thoả mãn: (2 – x) (5 + x) < 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.