kiem tra toan 6 chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiem tra toan 6 chuong 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỀ A
Số học Lớp 6 – Tiết 18
I/ MỤC TIÊU :
*Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức trong chương của học sinh.
*Rèn khả năng tư duy.
*Rèn kĩ năng tính toán , chinh xác , hợp lí.
*Rèn cách trình bày rõ ràng , mạch lạc.
II/ MA TRẬN ĐỀ :
NỘI DUNG
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tập hợp , phần tử của tập hợp ; lũy thừa với số mũ tự nhiên
1

0,5
1

1
1

0,5

1

0,5
2

1

6

3,5

Nhân , chia hai lũy thừa cùng cơ số
1

0,5

1

0,5
1

2
1

0,5
1

0,5
4

4

Thứ tự thực hiên phép tính

1

0,5

1

2
2

2,5

TỔNG
3
2
4
3,5
6
4,5
13
10

Phần I : Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1 : Cho M = Số phần tửû của tập hơp M là :
A.60 phần tử ; B. 61 phần tử ; C. 62 phần tử ; D. 63 phần tử
Câu 2 : Vơi m , n ; thì am : an bằng:
A. amn ; B. am+n ; C. an-m ; D. am-n
Câu 3 : 2x = 16 . Khi đó x bằng :
A. 1 B. 2 C. 3 D . 4
Câu 4 : Cách viết nào sau đây là không đúng :
A. ; B. 5; C. N* N ; D. 0 N*
Câu 5 : Giá tri của biểu thức 32 : 3 + 22. 23 bằng :
A. 32 ; B. 27 C. 35 ; D . 25
Câu 6 : So sánh nào sau đây là đúng :
A.32 >23 ; B. 42 =8 ; C. 25 < 52 ; D. Tất cả đều đúng
Phần II : Tự luận ( 7 điểm )
Bài 1 : ( 2đ ) Viết các tích và thương sau dưới dạng một lũy thừa :
a) 73 : 7 ; b) 63.6.60
c) 94: 32 ; d) x5 : x2 (x 0)
Bài 2 : (3đ ) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể )
a) 306 – 72: 32
b) 28.76 + 13. 28 + 11 . 28
c) 202 –
Bài 3 : (2đ) Tìm số tự nhiên x , biết :
a) 23 + 3x = 56 : 53
b) (2x – 1)2 = 25

ĐÁP ÁN ĐỀ A
Phần I : Trắc nghiệm : ( mỗi câu đúng 0,5 đ)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
D
D
A
C
A

Phần II : Tự luận
Bài
Nội dung
Điểm

1a)
1b)
1c)
1d)
73 : 7 = 72
63.6.60 = 64
94: 32 = 94 : 9 = 9
x5 : x2 = x3 , (x 0)
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

a)

b)

c)
306 – 72: 32 = 306 -72 : 9
= 306 – 8 = 298
28.76 + 13. 28 + 11 . 28 = 28.(76 + 13 + 11 )
= 28 . 100 = 2800
202 – 400 –
= 400 –
= 400 – 12 = 488

a)

b)
23 + 3x = 56 : 53
23 + 3x = 125
3x = 125 -23 = 102
x = 34
(2x – 1)2 = 25
2x – 1 = 5 ( vì 52 = 25 )
2x = 6
x = 3

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Đề B
Số học Lớp 6 – Tiết 18
I/ MỤC TIÊU :
Về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.