kiem tra Tin (15ph) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiem tra Tin (15ph), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 10 Kiểm tra 15 phút
Môn Tin – Lớp 10A2

Câu 1 (2đ): Nêu khái niệm về thông tin và dữ liệu? Đơn vị đo lượng thông tin cơ bản là gì? Thông tin được phân loại thành Mọi loại nào?

Câu 2 ( 8đ): Chuyển đổi các hệ đếm cơ số
a) 111001012 = ?10 b) 9810 = ?16
c) 11010001012 =?16 d) FC816 =?2

Tiết 10 Kiểm tra 15 phút
Môn Tin – Lớp 10A2

Câu 1 (2đ): Thông tin là gì? Thông tin có thể phân loại thành Những loại nào? Cho ví dụ ứng với mỗi dạng của thông tin loại phi số?

Câu 2 ( 8đ): Chuyển đổi các hệ đếm cơ số
a) 7DB16 = ?2 b) 7210 = ?2
c) 11010012 =?16 d) 6810 =?16

Tiết 10 Kiểm tra 15 phút
Môn Tin – Lớp 10A2

Câu 1 (2đ): Nêu khái niệm về thông tin và dữ liệu? Đơn vị đo lượng thông tin cơ bản là gì? Thông tin được phân loại thành Các loại nào?

Câu 2 ( 8đ): Chuyển đổi các hệ đếm cơ số
a) 111001012 = ?10 b) 9810 = ?16
c) 11010001012 =?16 d) FC816 =?2

Tiết 10 Kiểm tra 15 phút
Môn Tin – Lớp 10A2

Câu 1 (2đ): Thông tin là gì? Thông tin có thể phân loại thành Những loại nào? Cho ví dụ ứng với mỗi dạng của thông tin loại phi số?

Câu 2 ( 8đ): Chuyển đổi các hệ đếm cơ số
a) 7DB16 = ?2 b) 7210 = ?2
c) 11010012 =?16 d) 6810 =?16

Tiết 10 Kiểm tra 15 phút
Môn Tin – Lớp 10A2

Câu 1 (2đ): Nêu khái niệm về thông tin và dữ liệu? Đơn vị đo lượng thông tin cơ bản là gì? Thông tin được phân loại thành Những loại nào?

Câu 2 ( 8đ): Chuyển đổi các hệ đếm cơ số
a) 111001012 = ?10 b) 9810 = ?16
c) 11010001012 =?16 d) FC816 =?2
Tiết 10 Kiểm tra 15 phút
Môn Tin – Lớp 10A2

Câu 1 (2đ): Thông tin là gì? Thông tin có thể phân loại thành Các loại nào? Cho ví dụ ứng với mỗi dạng của thông tin loại phi số?

Câu 2 ( 8đ): Chuyển đổi các hệ đếm cơ số
a) 7DB16 = ?2 b) 7210 = ?2
c) 11010012 =?16 d) 6810 =?16

Tiết 10 Kiểm tra 15 phút
Môn Tin – Lớp 10A2

Câu 1 (2đ): Nêu khái niệm về thông tin và dữ liệu? Đơn vị đo lượng thông tin cơ bản là gì? Thông tin được phân loại thành Những loại nào?

Câu 2 ( 8đ): Chuyển đổi các hệ đếm cơ số
a) 111001012 = ?10 b) 9810 = ?16
c) 11010001012 =?16 d) FC816 =?2

Tiết 10 Kiểm tra 15 phút
Môn Tin – Lớp 10A2

Câu 1 (2đ): Thông tin là gì? Thông tin có thể phân loại thành Các loại nào? Cho ví dụ ứng với mỗi dạng của thông tin loại phi số?

Câu 2 ( 8đ): Chuyển đổi các hệ đếm cơ số
a) 7DB16 = ?2 b) 7210 = ?2
c) 11010012 =?16 d) 6810 =?16

Tiết 10 Kiểm tra 15 phút
Môn Tin – Lớp 10A2

Câu 1 (2đ): Nêu khái niệm về thông tin và dữ liệu? Đơn vị đo lượng thông tin cơ bản là gì? Thông tin được phân loại thành Mọi loại nào?

Câu 2 ( 8đ): Chuyển đổi các hệ đếm cơ số
a) 111001012 = ?10 b) 9810 = ?16
c) 11010001012 =?16 d) FC816 =?2
Tiết 10 Kiểm tra 15 phút
Môn Tin – Lớp 10A2

Câu 1 (2đ): Thông tin là gì? Thông tin có thể phân loại thành Những loại nào? Cho ví dụ ứng với mỗi dạng của thông tin loại phi số?

Câu 2 ( 8đ): Chuyển đổi các hệ đếm cơ số
a) 7DB16 = ?2 b) 7210 = ?2
c) 11010012 =?16 d) 6810 =?16

Hỏi và đáp