kiểm tra tiết 96 phân số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiểm tra tiết 96 phân số, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG PHÂN SỐ – LỚP 6
I. Mục tiêu:
Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh qua các nội dung kiến thức đã học .
Biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào các bài tập cơ bản .
Phát hiện và sữa chữa các sai lầm điển hình của học sinh thông qua bài kiểm tra .
Học sinh định hình được các nội dung kiến thức cần lưu ý để chuẩn bị kiểm tra học kì II.
II. Hình thức: Tự luận
MA TRẬN ĐỀ

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

Khái niệm phân số; phân số tối giản; số nghịch đảo; số đối, Phần trăm
Biết tìm số đối của một số, tìm được số nghịch đảo của một số
Tìm được tỉ số phần trăm của hai số

2 ( c âu1,2)
2 điểm
20%
1(câu3)
1 điểm,
10%

3 câu
3 điểm
30%

Thực hiện phép tính

Tính được giá trị của một biểu thức
vận dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để tính nhanh giá trị của bỉêi thức

2(câu4 a-b)
2 điểm
20%
1(câu 4c)
1 điểm
10%
1 ( câu6)
1 điểm
10%
4 câu
4 điểm
40%

Tìm số chưa biết trong đẳng thức

biết cách tìm số chưa biết trong một biểu thức

1 ( câu 5a)
1 điểm
10%
2(câu 5b-c)
2 điểm
20%

3 câu
3 điểm
30%

Tổng
2 câu
2 điểm
20%
4 câu
4 điểm
40%
3câu
3 điểm
30%
1câu
1 điểm
10%
10 câu
10 điểm
100%

Câu 1: : (1đ) Tìm số nghịch đảo của các số sau: , , , 11
Câu 2: Tìm số đối của các số sau: -11, 0, , , 45
Câu 3: : (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của 3 và 4
Câu 4: (3đ) Thực hiện phép tính ( tính hợp lí nếu được)
a. b.
Câu 5: (3đ) Tìm x, biết:
a) b)
c)
Câu 6: (1đ) Tính tổng S =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.