Kiểm tra tiết 95 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra tiết 95, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 95
KIỂM TRA
I. Xác định mục đích của đề kiểm tra
1. Phạm vi kiến thức: Tiết 69 ( tiết 94
2. Mục đích:
a) Đối với HS: Kiểm tra việc học tập của học sinh thông qua các chuẩn
b) Đối với GV: Thông qua kiểm tra đánh giá học sinh mà nắm được mức độ tiếp thu kiến thức của các em, từ đó có biện pháp điều chỉnh trong giảng dạy để khắc phục Mọi yếu kém của các em cũng như nâng cao chất lượng dạy học.
3. Xác định hình thức: 100% Tự luận
4. Lập ma trận
CẤP ĐỘ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG

CHỦ ĐỀ

THẤP
CAO

Phân số ; Phân số bằng nhau; Tính chất cơ bản của phân số
Biết khái niệm phân số;phân số bằng nhau
Hieu được t/c cơ bản của p/số trong tính toán với phân số
 
 
22%

Số câu
1
1
 
 
2

Số điểm
1.0
1.0
 
 
2.0

Các phép tính về phân số
 
 
Làm đúng dãy các phép tính với phân số trong t/h đơn giản
Vận dụng t/c phân số nghịch đảo trong một số bài tập
44%

Số câu
 
 
3
1
4

Số điểm
 
 
3.5
1.0
4.5

Hỗn số, stp, phần trăm.
Biết các khái niệm hỗn số, spt, phần trăm
 
Làm đúng dãy các phép tính với phân số và số thập phân trong t/h đơn giản
 
33%

Số câu
2
 
1
 
3

Số điểm
2
 
1.5
 
3.5

Tổng câu
3
1
4
1
9

 
 
 
 
 
100%

Tổng điểm
3.0
1.0
5.0
1.0
10.0

 
 
Áp dụng cho cấp độ: Thông hiểu và vận dụng là 7 điểm
 

TRƯỜNG THCS
BÀI KIỂM TRA SỐ HỌC 6

Năm học: 2011 – 2012
Thời gian 45 phút.

Họ và tên:…………………………………………………………… ………………….. Lớp 6 …….
Đề ra
Câu 1. (1 điểm) Viết các hỗn số ra phân số: a) ; b)
Câu 2. (2 điểm) So sánh các phân số : a) và ; b) và .
Câu 3. (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a) + ; b) ; c) .
Câu 4. (3 điểm) Tìm x biết:
a) x – = ; b) ; c)
Câu 5. (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức
a) b)
Bài làm

TRƯỜNG THCS
BÀI KIỂM TRA SỐ HỌC 6

Năm học: 2011 – 2012
Thời gian 45 phút.

Họ và tên:…………………………………………………………… ………………….. Lớp 6 …….
Đề ra
Câu 1. (1 điểm) Viết các phân số sau thành hỗn số: a) ; b)
Câu 2. (1 điểm) So sánh các phân số : a) và ; b) và .
Câu 3. (1 điểm) Thực hiện phép tính:
a) + ; b) ; c) .
Câu 4. (3 điểm) Tìm x biết:
a) x – = ; b) ; c)
Câu 8. (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức
a) b).
Bài làm

BÀI
NỘI DUNG
ĐIỂM

Câu 1.

a) ; b)
(1đ)

Câu 2.
a) và Ta có ; vì < nên <
b)và Ta có ;
vì > nên >
(2 đ)

Câu 3.
a) ;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.