kiểm tra tiết 93(số học 6) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiểm tra tiết 93(số học 6), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hòa Đông
Họ và tên:…………………………
Lớp 6A1
KIỂM TRA 1 TIẾT

Điểm
Nhận xét của giáo viên

ĐỀBÀI:
Bài 1: ( 2,0 đ)
Phát biểu quy tắc nhân hai phân số. Áp dụng: Tính: a) . ; b) .( – 46 )
Bài 2: ( 1,5 đ)
Tìm x biết: a) x + = ; b) ( ). x =
Bài 3: ( 4,0 đ)
Thực hiện các phép tính sau :
a) + – ; b) 23 + 15 ;
c) + + 0,75; d) + . + .
Bài 4: ( 1,5 đ)
Trong các số sau đây: ; ; ; ; ; 5. Tìm các cặp số nghịch đảo của nhau.
Bài 5: ( 1,0 đ)
So sánh hai phân số sau mà không quy đồng mẫu hoặc tử: và .
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.