kiem tra tiet 50 chuong 3 dai 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiem tra tiet 50 chuong 3 dai 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
NĂM HỌC 2011 – 2012

Môn: Toán – Đại Số Chương III
Lớp: 7
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Thu thập số liệu thống kê, bảng “tần số”
Nhận biết được số các giá trị, số các giá trị khác nhau, tần số tương ứng
Tìm được dấu hiệu điều tra
Lập được bảng tần số

Dựa vào bảng tần số rút ra được nhận xét về dấu hiệu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5đ
25%
1
1,25đ
12,5%
1
1,5đ
15%
1
0,75đ
7,5%
8
6 đ
60%

Biểu đồ

Học sinh lập được biểu đồ đoạn thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

20%

1

20%

Số trung bình cộng

Nhận biết được mốt của dấu hiệu

Vận dụng công thức tính được số trung bình cộng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5 %

1
1,5đ
15%

2

20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6

30%
1
1,25đ
12,5%
3

50%
1
0,75đ
7,5%
10
10đ 100%

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
NĂM HỌC 2011 – 2012

Môn: Toán – Đại Số Chương III
Lớp: 7
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ 1.
Bài 1: (4 điểm)
Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau :
138
141
145
145
139

141
138
141
139
141

140
150
140
141
140

143
145
139
140
143

a) Lập bảng tần số?
b) Thầy giáo đã đo chiều cao bao nhiêu bạn?
c) Số bạn có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu?
d) Có bao nhiêu các bạn có chiều cao 143 cm?
e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu?
f) Chiều cao của các bạn đọc chủ yếu thuộc vào khoảng nào?

Bài 2: (6 điểm) Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh của lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây ?
Giá trị (x)
2
3
4
5
6
9
10

Tần số (n)
3
6
9
5
7
1
1
N = 32

a) Dấu hiệu là gì ? Tìm mốt cảu dấu hiệu
b) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu?
c) Tìm số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra?
d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng?
————————————————————————————

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
NĂM HỌC 2011 – 2012

Môn: Toán – Đại Số Chương III
Lớp: 7
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ 2.

Bài 1: (4 điểm) Điểm số trong các lần bắn của một xạ thủ thi bắn súng được ghi lại như sau
8
9
10
8
8
9
10
10
9
10

8
10
10
9
8
7
9
10
10
10

a) Lập bảng tần số?
b) Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát súng?
c) Số điểm thấp nhất của các lần bắn là bao nhiêu?
d) Có bao nhiêu lần xạ thủ đạt điểm 10 ?
e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.