Kiểm tra Tiết 46-Đại số 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra Tiết 46-Đại số 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 9

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phương trình bậc nhất hai ẩn;
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Dựa vào định nghĩa, tính chất để xác định nghiệm, nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn;
Dựa vào các hệ số của hệ phương trình để xác định được số nghiệm của hệ phương trình.
Dựa vào khái niệm về hệ phương trình tương đương và hiểu được quy tắc nhân hai vế của của một phương trình để xác định hai hệ phương trình tương đương.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5 điểm
15%

1
0,5 điểm
5%

4
2 điểm
20%

Giải hpt bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số

Biết thế một nghiệm vào phương trình còn lại để xác định được nghiệm thứ hai.
Áp dụng được hai quy tắc giải hệ phương để giải hệ phương trình và tìm được nghiệm chính xác.
Phối hợp được quy tắc giải hệ phương trình và các công thức về căn bậc hai để giải hệ phương trình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5 điểm
5%

3
4 điểm
40%

1
1 điểm
10%
5
5,5 điểm
55%

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Hiểu được cách biểu diễn một đại lượng chưa biết thông qua ẩn và đại lượng đã biết.
Áp dụng được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5 điểm
5%

1
2 điểm
20%

2
2,5 điểm
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5 điểm
15%

3
1,5 điểm
15%

4
6 điểm
60%

1
1 điểm
10%
11
10 điểm
100%

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………… MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ SỐ 2 ( Tiết 46 Tuần 24 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy

I/ TRẮC NGHIỆM:
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1/ Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình 2x – y = 1 ?
A. (1; 1) B. (-1; -1) C. (0; 1) D. (1; 0)
Câu 2/ Nghiệm tổng quát của phương trình 3x + y = 2 là:
A. (3x – 2; y) B. (x; y) C. (x ; -3x + 2) D. (0; 2)
Câu 3/ Hệ phương trình tương đương với hệ phương trình: là:
A. B. C. D.
Câu 4/ Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình không có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 5/ Trong x giờ một công nhân làm xong một công việc. Vậy trong một giờ người công nhân đó làm được là:
A. 1 (công việc) B. (công việc) C. x (công việc) D. x – 1 (công việc)
Câu 6/ Hệ phương trình có nghiệm (x; y) bằng:
A. (1; 0) B. ( 1; 1) C. (0; 1) D. (-1; 0)
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:
1/ 2/ 3/ 4/
Bài 2: (2 điểm). Giải bài toán bằng sau bằng cách lập hệ phương trình:
Tìm một số có hai chữ số,

Hỏi và đáp