KIEM TRA TIET 39 SO HCO 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về KIEM TRA TIET 39 SO HCO 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Võ Thị Sáu KIỂM TRA CHƯƠNG I TOÁN LỚP 6
Họ và tên……………………………….. ( Phần số học )
Lớp 6……. thời gian làm bài 45 phút
Điểm

Lời phê của Thầy, Cô giáo

Đề bài
Câu 1: (2 điểm) Thực hiện phép tỉnh rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố
a/ 160 – ( 23 . 52 – 6 . 25 ) b/ 5871 :
Câu 2: (2 điểm) Tìm x biết
a/ 128 – 3( x + 4 ) = 23 b/ ( 12x – 43 ) . 83 = 4 . 84
Câu 3: (3điểm) Cho a = 30 ; b = 36; c = 12
a/ Tìm ƯCLN (a, b, c ) và ƯC(a, b, c )
b/ Tìm BCNN( a, b, c ) và BC(a, b, c )
Câu 4: (3điểm)
Lớp 6A có khoảng từ 20 đến 50 học sinh, biết rằng khi xếp hàng 3, hàng 6, hàng 9 đều vừa đủ. Tìm số học sinh của lớp 6A?
ĐÁP ÁN
Câu 1: (2 điểm)
a/ 160 – ( 23 . 52 – 6 . 25 ) = 160 – ( 8 . 25 – 6. 25) = 160 – ( 200 – 150 ) = 160 – 50 = 110 ( 0,5đ)
= 2 . 5 . 11 ( 0,5đ)
b/ 5871 : =5871 : = 5871 : = 5871 : 103 = 57 ( 0,5đ)
= 3 . 19( 0,5đ)
Câu 2: (2 điểm) Tìm x
a/ 128 – 3( x + 4 ) = 23
3( x + 4 ) = 128 – 23 = 105
x + 4 = 105 : 3 = 35( 0,5đ)
x = 35 – 4 = 31 ( 0,5đ)
b/ ( 12x – 43 ) . 83 = 4 . 84
( 12x – 43 ) = 4 . 84 : 83
( 12x – 43 ) = 4 . 8 = 32
12x = 32 + 43 = 96 ( 0,5đ)
x = 96 : 12 = 8 ( 0,5đ)
Câu 3: (3điểm)
30 = 2 . 3 . 5 ;36 = 22 . 32 ;42 = 2 . 3 . 7 (1đ)
ƯCLN(30; 36; 42) = 2 . 3 = 6 (0,5đ)
ƯC(30; 36; 42) = 1; 2; 3; 6 (0,5đ)
BCNN(30; 36; 42) = 22 . 33 . 5 . 7 = 1260 (0,5đ)
BC(30; 36; 42) = 0; 1260; 2520; … (0,5đ)
Câu 4: (3điểm)
Gọi a là số học sinh cần tìm.
Theo đề bài a 3 ; a 6 ; a 9 và 20 ≤ a ≤ 50
Nên: a BC(3; 6; 9) và 20 ≤ a ≤ 50
3 = 3 ; 6 = 2 . 3 ; 9 = 32
BCNN(3; 6; 9) = 2 . 32 = 18
BC(3; 6; 9) = 0; 18; 36; 72; …
Vì: 20 ≤ a ≤ 50
Nên: a = 36. Vậy số học sinh cần tìm là 36 em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.