kiem tra tiết 31 có ma trận và đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về kiem tra tiết 31 có ma trận và đáp án, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 31:Kiểm tra viết
A. Mục tiêu:
– Kiến thức:
Ktra đánh giá việc nhận thức và nắm kiến thức của học sinh về đại lợng tỷ lệ thuận, nghịch hàm số, bài toán đại lợng tl lệ nghịch
– Kĩ năng: + Kĩ năng tìm hệ số tỉ lệ nghịch, tỉ lệ thuận khi biết một cặp giá trị tơng ứng của hai đại lợng tỉ lệ nghịch, thuận . Tìm giá trị của một đại lợng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tơng ứng của đại lợng kia
+ Tìm giá trị tơng ứng của hàm số theo giá trị biến số và ngợc lại Tìm giá trị biến số khi biết giá trị tơng ứng của hàm số
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, trình bày lời giải, rèn tính trung thực thật thà, nghiêm túc khi kiểm tra
+ Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật trong học tập cho học sinh
B. Chuẩn bị
Gv: đề ktra,đáp án chấm
C. Tiến trình dạy học:
1 . Sĩ số : 7A: 7B: 7C:
2. Ktra bài cũ:Sự chuẩn bị của HS
3. Bài mới :
1 – Ma trận thiết kế đề kiểm tra
Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Đại lợng tỉ lệ thuận

1

2,0

1

2,0

3

4,0

Đại lợng tỉ lệ nghịch

3

3,0

2

3,0

Hàm số

1

2,0

1

1,0
2

3,0

Tổng

1
2,0
5
7,0
1
1,0
7
10

2.Phát đề cho học sinh,nhắc nhở hs làm bài trật tự, tự giác, trung thực nghiêm túc
Đề bài:
Bài 1:Cho ba đại lợng x, y, z. biết:
y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 3, x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ (-2) Hãy tìm mối quan hệ giữa hai đại lợng y và z ?
Bài 2: Cho biết hai đại lợng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 7 thì y = 10.
a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x.
b) Hãy biểu diễn y theo x.
c) Tìm giá trị của y khi x = 5, x = 14.
Bài 3 : Tìm hai số x, y, biết rằng chúng tỉ lệ với 3 ;5 và x-y = 1
Bài 4 : Cho hàm số y = f(x) = 2x -7 .
a) Tính ;
b) Tìm x Khi biết y= f (x) = 5
3) Đáp án – Điểm

Bài
Nội dung
Điểm

Bài 1
(2điểm)

Theo đề x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 3
y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ -2
Theo đn y tỉ lệ thuận với z hệ số tỉ lệ
tổng quát y= -6z

Bài 2
(3điểm)
a
Theo đề hai đại lợng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 7 thì y = 10.
Theo đn x.y = 7.10 =70 = hệ số tỉ lệ
Vậy hệ số tỉ lệ là 70

1,0

b
Công thức liên hệ của y theo x :
vì x.y =70 y =

1,0

c
– Khi x= 14 thì
– Khi x= 5 thì
0,5

0,5

Bài 3
(2điểm)

Theo đề cho hai số x, y tỉ lệ với 3 ;5

Theo t/c tỉ lệ thuận

1,0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.