kiểm tra tiết 18 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiểm tra tiết 18, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Quảng Phúc Kiểm Tra 1 Tiết (tiết 18 )
Họ và tên:………………… Lớp: 6 Đề1:
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

Phần I: Trắc nghiệm (3đ) Khoanh tròn trước các chữ cái có câu trả lời đúng?
Câu 1: Số phần tử của tập hợp Q = 1975; 1977;…2003 là:
A, 28 phần tử B, 29 phần tử C. 15 phần tử D. 14 phần tử
Câu 2: Cho tập hợp M = 10;11; 12.
A. 10 M; B.11 M C. 13 M D. 11;12M
Câu3:Cách tính đúng là:
A. 22.23=25 B. . 22.23 =26 C. . 22.23 = 46 D. . 22.23= 45
Câu:4: Kết quả của phép tính 3+(2.15-15)là:
A.65 B.15 C.24 D.18
Câu5: 108 : 102 bằng:
a) 104 b) 106 c) 108 d) 16
Câu 6: 25 bằng
a) 10 b) 7 c) 32 d) 25

Phần:II Tự luận: ( 7 đ)
Bài 1: ( 3 đ ) Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể)
4.52- 3.23
28.76 + 15.28 +9.28
1024: (17.25 +15.25 )
Bài 2:( 2 đ) Tìm số tự nhiên x biết
a. a) 10 + 2.x = 45 : 43
b. 5 . ( x- 3) =15
Bài 3: (1 đ ) Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa
a. 35 . 45 b. 85 . 23
Bài4: (1 đ) Số nào lớn hơn trong hai số sau:
a. 26 và 82 b. 53 và 35
Bài làm

Trường THCS Quảng Phúc Kiểm Tra 1 Tiết (tiết 18)
Họ và tên:………………… Lớp: 6 Đề2
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

Phần I: Trắc nghiệm (3đ) Khoanh tròn trước các chữ cái có câu trả lời đúng?
Câu 1: Số phần tử của tập hợp Q = { 1976; 1978;…2002 là:
A. 26 phần tử B. 14 phần tử C. 13 phần tử D. 27 phần tử
Câu 2: Cho tập hợp M = 15;16; 17.
A. 15 M; B.16 M C. 18 M D. 16;17 M
Câu3: Cách tính đúng là:
A. 32.33=45 B. . 32.33 =36 C. 32.33 = 46 D. 32.33= 35
Câu:4:Kết quả của phép tính 3+(2.12-12)là:
A.24 B.60 C.15 D.12
Câu5: 109 : 103 bằng:
a) 104 b) 106 c) 108 d) 16
Câu 6: 24 bằng
a) 10 b) 16 c) 32 d) 25

Phần:II Tự luận: ( 7 đ)
Bài 1: ( 3 đ ) Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể )
a. 3.52 – 16 :22
b.17.85 + 15.17-120
c. 1024: (17.25 +15.25 )

Bài 2:( 2đ)Tìm số tự nhiên x biết
a. 4x – 12 = 22 . 23
b. ( 9 x + 2 ).3 = 60
Bài 3 ( 1đ)Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa
a. 25 . 45 b. 84 . 23
Bài4: (1đ) Số nào lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.