KIEM TRA TIET 16 HINH 7 CHUONG 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về KIEM TRA TIET 16 HINH 7 CHUONG 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS ………………………. BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I
LỚP: 6….. Thời gian: 45’
Họ và tên: ………………………………. Ngày ….. tháng ….. năm 2016
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

I . TRẮC NGHIỆM : ( 2 điểm )
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất của các câu sau :
Câu 1 : Hai góc đối đỉnh thì:
A . Bù nhau B. Phụ nhau C. Bằng nhau D. Cùng bằng 900
Câu 2: Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có:
A . 4 góc vuông B . 1 góc vuông C . 2 góc vuông D . Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 3 : Hai đường thẳng song song là :
A . Hai đường thẳng không có điểm chung; B. Hai đường thẳng có một điểm chung
C. Hai đường thẳng có hai điểm chung ; D. Hai đường thẳng không trùng nhau
Câu 4: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a c và b c , suy ra
A . a trùng với b ; B. a và b cắt nhau ; C. a // b ; D . a b
II . TỰ LUẬN : ( 8 điểm )
Câu 1: (3,0 điểm) Hãy phát biểu định lí được diễn tả bằng hình vẽ sau, rồi viết giả thiết, kết luận của định lí theo hình vẽ.

Câu 2: (3.0 điểm)
Cho hình vẽ:
Biết = 600, = 900 ; = 900
a) Chứng minh a//b
b) Tính số đo của góc A1 , B1 và B2.

Câu 3: (2.0điểm) Tam giác ABC có= 300 ; góc ngoài của góc C bằng 1150.
Tìm góc B =?
– – – – – – – – – HẾT – – – – – – – –

BÀI LÀM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..……………………………………………………………………………………ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Câu
Nội dung
Điểm

I
Trắc nghiệm
2,0

Câu 1
C
0,5

Câu 2
D
0,5

Câu 3
A
0,5

Câu 4
C
0,5

II
Tự luận
8,0

Câu 1
(3,0 điểm)
Định lí: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

GT
Cho ba đường thẳng
a, b, c

KT

1,5

1,5

Câu 2
(3,0 điểm)


(đồng vị)
(kề bù)

(đồng vị)

1

0,5
0,5

0,5
0,5

Câu 3
(2,0 điểm)
Vẽ hình

Ta có: (kề bù)

Áp dụng định lý tổng ba góc của một tam giác:

0,5

0,5

0,5

0,5

Hỏi và đáp