KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN HÌNH 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN HÌNH 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG Thứ….ngày….tháng 9 năm 2012
Họ và tên:…………………….. Kiểm tra thường xuyên
Lớp: ……Mã số:…….. Môn: Hình học – Bài số 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Điểm

Lời phê

Bài 1: (3 điểm) Hãy tìm x và y trong hình vẽ sau:
…………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2:(3 điểm)
a) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
1

b) Tính
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: (4 điểm)Cho tam giác OPQ vuông tại O có cạnh huyền PQ = 5cm và góc P bằng . Hãy giải tam giác OPQ. (góc làm tròn đến phút, độ dài cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.