KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN ĐẠI 9 – CHƯƠNG I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN ĐẠI 9 – CHƯƠNG I, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG Thứ….ngày….tháng 10 năm 2012
Họ và tên:…………………….. Kiểm tra thường xuyên
Lớp: ……Mã số:…….. Môn: Đại số – Bài số 2
Thời gian làm bài: 30 phút

Điểm
Lời phê
Chữ ký Phụ huynh

Bài 1: (6 điểm) Tính :
1)
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………..
2)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3)
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………….
4)
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………
Trang 1
5)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Bài 2: (3 điểm)Giải các phương trình sau
1)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
2)
………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
Bài 3: (1 điểm)Tính
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.
Trang 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.