Kiêm tra tháng 4 + môn Đại số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiêm tra tháng 4 + môn Đại số, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG 4 (tháng 4)
Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.
Nhận biết được bất đẳng thức.

Sử dụng được tính chất của bất đẳng thức về mối liên hệ giữa thứ tự và phép cộng và nhân.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2

1

2

3

4

4.0đ
40%

Chủ đề 2
Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Bất phương trình tương đương.
Nhận biết được bất phương trình bậc nhất một ẩn và nghiệm vủa nó. Hai bất phương trình tương đương.

Giải thành thạo bất phương trình bậc nhất một ẩn, biễu diễn nghiệm của bất phương trình trên trục số.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
6

3

2

1.5

8 4.5đ
45%

Chủ đề 3
Phương trình chứa giá trị tuyệt đối.

Giải thành thạo phương trình chứa giá trị tuyệt đối.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1

1.5
1
1.5đ
15%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
8

4

2

3

2

1.5

1

1.5
13
10đ 100%

Thứ ngày tháng năm
Lớp: ……………………. …… Kiểm tra :
Họ và tên: ……………………. Môn:

Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ 1
I / TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm ) Phần này học sinh làm bài ngay trên đề.
Khoanh tròn kết quả đúng nhất .
Câu 1 : Hãy xác định dấu của số a , biết 4a < 3a
A. a > 0 B. C. D. a < 0
Câu 2 : Tìm các số x thoả mãn cả hai bất phương trình x >3 và x < 8
A 3 < x 3 C. x < 8 D. Một kết quả khác
Câu 3 : Tìm điều kiện của tham số m để bất phương trình m ( m2 – 1 ) x2 + mx + 6 >0 là bất phương trình bậc nhất một ẩn
A. m = -1 B. m = 1 C. D. 0
Cõu 4: Bất phương trình nào dưới đây là BPT bậc nhất một ẩn :
A. B. 0 C. 2×2 + 3 > 0 D. 0x + 1 > 0
Câu 5: Cho BPT: – 4x + 12 >0 , phép biến đổi nào dưới đây là đúng :

A. 4x > – 12 B. 4x 12 D. x < – 12

Cõu 6 : Tập nghiệm của BPT: 5 – 2x là :
A. x / x ; B. x / x ; C. x / x ; D. x / x
Điền dấu X vào ô thích hợp :
Câu
Đúng
Sai

Cu 7/ Nếu và c < 0 thì

Cu 8/ Bất phương trình và bất phương trình 4x – 1 < 0 là hai bất phương trình tương đương

II/ TỰ LUẬN : ( 6 điểm )
Bài 1 : ()
Cho chứng minh
So sánh a và b nếu :
Bài 2 : (1.5đ) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a/ (3x + 4) (2x – 1) x (6x – 3)
b/
Bài 3 : (1.5đ) Giải phương trình sau :

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
ĐỀ 1
A/ Trắc nghiệm( 4đ) : Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.