kiểm tra tập trung chương 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiểm tra tập trung chương 3, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………… KIỂM TRA CHƯƠNG III (A)
Lớp:………………………. Môn: Hình học 7

Câu 1: (2đ) Điền dấu “x” vào chỗ trống thích hợp:

Câu
Nội dung
Đúng
Sai

a)

b)

c)

d)
Nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 450 thì tam giác đó là tam giác vuông cân.
Nếu hai tam giác có ba góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam giác đó bằng nhau.
Góc ngoài của một tam giác lớn hơn mỗi góc trong của tam giác đó.
Tam giác có hai góc bằng 600 là tam giác đều.

…….

…….

…….
…….

…….

…….

…….
…….

Câu 2: (2đ) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
Cho (ABC vuông tại A, có AB = 3cm và AC = 4cm. Độ dài cạnh BC là:
A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 10cm
b) Góc ở đỉnh của tam giác cân có số đo 500 thì góc ở đáy của tam giác cân có số đo là:
A. 500 B. 650 C. 800 D. 1300

Câu 3: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AI vuông góc với BC ( I thuộc BC).
Chứng minh IA = IB.(2đ)
Cho AB = AC = 10cm và BC = 12cm. Tính độ dài AI.(2đ)
Kẻ IH ( AB (H(AB) , IK ( AC (K(AC). Chứng minh (AHK cân. (1đ)
Chứng minh HK // BC. (1đ)
Bài làm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:……………………… KIỂM TRA CHƯƠNG III (B)
Lớp:………………………. Môn: Hình học 7

Câu 1: (2đ) Điền dấu “x” vào chỗ trống thích hợp:

Câu
Nội dung
Đúng
Sai

a)

b)

c)

d)
Nếu một tam giác cân có một góc nhọn bằng 450 thì tam giác đó là tam giác vuông cân.
Nếu hai tam giác có ba cạnh bằng nhau từng đôi một thì hai tam giác đó bằng nhau.
Góc ngoài của một tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.
Tam giác có hai góc bằng 450 là tam giác vuông cân.

…….

…….

…….
…….

…….

…….

…….
…….

Câu 2: (2đ) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
Cho (ABC vuông tại C, có AB = 5cm và AC = 4cm. Độ dài cạnh BC là:
A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 10cm
b) Góc ở đáy của tam giác cân có số đo 500 thì góc ở đỉnh của tam giác cân có số đo là:
A. 500 B. 650 C. 800 D. 1300

Câu 3: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC ( I thuộc BC).
Chứng minh HA = HB.(2đ)
Cho AB = AC = 10cm và BC = 12cm. Tính độ dài AH.(2đ)
Kẻ HI ( AB (H(AB) , HK ( AC (K(AC). Chứng minh (AIK cân. (1đ)
Chứng minh IK // BC. (1đ)
Bài làm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.