Kiem tra t7 chuong 1 dap an ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiem tra t7 chuong 1 dap an ma tran, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT
(Môn : Đại số)
I. MỤC TIÊU:
– Kiểm tra về việc nắm một số kiến thức về số hữu tỉ, các phép tính cộng, trư,ø nhân, chia và luỹ thừa đối với số hữu tỉ. Hiểu và vận dụng được các tính chất của tỉ lệ thức, của dãy tỉ số bằng nhau. Bước đầu có khái niệm về số vô tỉ, số thực và căn bậc hai.
– Có kĩ năng thực hiện các phép tính về số hữu tỉ và giải các bài toán có nội dung thực tế.
– Rèn kĩ năng tính toán, tư duy logic.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
GV: Chuẩn bị đề và đáp án
HS: Xem bài trước, giấy nháp và dụng cụ học sinh.
III. Nội dung: Đề và đáp án đính kèm
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Nội dung 1 :
Tập hợp Q các số hữu tỉ

Thực hiện thành thạo các phép tính số hữu tỉ .
Thực hiện phép tính lũy thừa của mộ số hữu tỉ.

Số câu

2

2

4

Số điểm

2

2

4 đ =40%

Nội dung 2 :
Tỉ lệ thức

Hiểu các tính chất của tỉ lệ thức .
Vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng tìm 2 số biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của chúng .

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

2

3 đ = 30%

Nội dung 3:
Số thập phân hữu hạn . Số thập phân vô hạn tuần hoàn . Làm tròn số

Vận dụng thành thạo quy tắc làm tròn số

Số câu

2

2

Số điểm

1

1đ =10%

Nội dung 4:
Tập hợp số thực R

Sử dụng đúng kí hiệu căn bậc hai, giá trị tuyệt đối để giải bài toán tim x

Số câu

2

2

Số điểm

2

2 đ =20%

Tổng số câu

5

5

10

TS Điểm

5

5

10đ = 100%

ĐỀ BÀI:
Trường THCS …………………
Lớp: …..
Họ và Tên:………………………………
KIỂM TRA VIẾT
Môn: ……………..
(Thời gian 45’)

Điểm:
Lời phê của giáo viên:

Đề Bài
Câu 1: (2đ) a. Viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
b.Áp dụng tính: .
Câu 2: (1đ) Làm tròn các chữ số sau đến chữ số thập phân thứ hai:
a. 7,823 b. 7,8654
Câu 3: (2đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):
a. 25.(-11,65.4) b.
Câu 4 : (2đ) . Tìm x biết :
a. b.
Câu 5: (1đ) Thay tỷ số giữa các số hữu tỷ bằng tỷ số giữa các số nguyên: 1,2 : 3,24
Câu 6: (2đ) Một hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng là 70cm, chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt tỉ lệ 4: 3. Tính độ dài các cạnh của hình chữ nhật đó.

Bài làm

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu 1: ( 2đ ) * Công thức: xm .xn = xm+n (1đ)
* Tính: . = = (1đ)
Câu 2: ( 1đ ) Làm tròn các chữ số sau đến chữ số thập phân thứ hai:
a. 7,823 =7,82 (0,5đ)
b. 7,8654=7,87 (0,5đ)
Câu 3: (2đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.