kiem tra so hoc chuong II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về kiem tra so hoc chuong II, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 68 KIỂM TRA CHƯƠNG II
Mục tiêu:
1. Về kiến thức: HS nắm được các kiến thức cơ bản về số nguyên
Tập hợp Z.
Biểu diễn các số nguyên trên trục số .
Thứ tự trong Z.
Giá trị tuyệt đối.
2. Về kĩ năng:
Thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia trong Z.
Các tính chất cơ bản của các phép tính về số nguyên (giao hoán, kết hợp, quy tắc dấu ngoặc , quy tắc chuyển vế,…).
Tìm bội , ước của một số nguyên.
– Rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng trình bầy bài kiểm tra.
3. Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, trung thực trong làm bài.
II. Chuẩn bị:
* Thầy: Đề bài, đáp án
* HS : Ôn bài,
Ma trận đề:

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
thấp
Vận dụng
cao
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tập hợp Z, biểu diển các số nguyen trên trục số, thứ tự trong Z, giá trị tuyệt đó.
4
1.0

2
1.0

6
2.0

Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, … trong Z, Các tính chất cơ bản

1
0.5

1
0.5

2
0.5

2
2.0
1
0.5
1
1.0

6
4.0

Bội và ước các số nguyên

2
1.0

2
1.0

2
1.5

1
1.0
3
2.5

Tổng

6
1.5

6
4.0
4
3.0
2
1.5
18 10.0

IV. Đề bài:

Thứ ngày tháng 1 năm 2011
KIỂM TRA CHƯƠNG II – Thời gian : 45 phút
Họ và tên : ……………………………………Lớp 6
Điểm
Lời phê của cô giáo:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)
1. Điền đúng (Đ), sai (S) thích hợp vào các ô vuông sau ( 1,5 điểm):
a. Số 0 là số nguyên dương nhỏ nhất.
b. Số liền sau -4 là -3.
c. Số nguyên a lớn hơn -1 thì số nguyên a chắc chắn là số nguyên dương.
d. Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn hoặc bằng 0.
e. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
f. Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm
Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu 2, 3 sau
2.( 0,5đ) Kết quả của phép tính 10 + (3 – 8) là :
A. 5 B. -5 ; C. 21 ; D. 15
3. (0,5đ ) Cho tập hợp A= {xSố phần tử của tập hợp A là :
A. 3 ; B. 5 ; C. 6 ; D. 7
4. Điền số thích hợp vào chỗ trống để có kết quả đúng
a. (0,5đ )Năm bội của -3 là:…………………………………………………………………..
b. (0,5đ ) Các ước của 5 là:…………………………………………………………………….
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6,5điểm)
Bài 1: ( 1điểm): Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần
-15; 10; -5; ; 0 ; -99; 100; ; -16.
Bài 2: (3 điểm) Tính:
15 . (-8) + 8 . 12 – 8 . 5
b. 27. (16 -13) – 16 .(27 – 13)
(– 5) . 8 . (– 2) . 3 (-125) .7
Bài 3: ( 2,5 điểm)Tìm số nguyên x biết
a) 2. x + 138 = 23.32
b) (x + 3) : (-2) = 25
c) – 3 . (x -2)3 =81

Hỏi và đáp