Kiểm tra số học 6 tiết 68 có ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiểm tra số học 6 tiết 68 có ma trận, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Triệu Độ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp 6 C Môn: Số học
Họ tên………………………………………….. Ngày kiểm tra………………………..ngày trả bài………………………
Đề bài:
A. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)
Câu1: Số đối của phân số là :
A. B. C. D.
Câu2: Số 5,7 được viết dưới dạng phân số thập phân là :
A. B. C. D.
Câu 3: Số nghịch đảo của là :
A. B. C. D.
Câu 4:
Cho . Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau :
A. B. C. D.
Câu 5 : Kết quả của : bằng:
A. B. C. D.
Câu 6: viết dưới dạng hỗn số là :
A B. C . D.
Câu 7: Đổi hổn số 4 ra phân số ta được:
A. B. C. D.
Câu 8: Kết quả của : bằng:
A. B. C. D.
B. Tự luận: (6 điểm)
Câu 9: Tính giá trị biểu thứ:
+ + –

Câu 10: Tìm x biết:
.x + =
Câu 11: Lúc 6 giờ 50 phút bạn Việt đi xe đạp từ M đến N với vận tốc 15km/h. Lúc 7 giờ 10 phút bạn đọc Nam đi xe đạp từ N đến M với vận tốc 12km/h. Hai bạn gặp nhau ở K lúc 7 giờ 30 phút. Tính quảng đường MN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.