kiem tra so hoc 6 chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiem tra so hoc 6 chuong 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường ptcs lâm trường
Kiểm tra chương I (tiết 14)
Môn: Hình học( Thời gian 45 phút )
Họ và tên ……………………………………………………Lớp 6
Điểm bằng số
……………………………
Điểm bằng chữ
……………………………………

a – Phần trắc nghiệm (4 điểm) .
Bài 1 :Xem hình 1 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
Điểm nằm giữa hai điểm A và B .
Hai điểm A và O nằm ………………… đối với điểm B .
Hai điểm nằm khác phía đối với điểm
(hình 1)
Bài 2 : Xem hình 2 và điền kí hiệu thích hợp vào ô trống: P .
a) A m ; b) B m ; c) P m
(hình 2)
Bài 3 : Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng nhất:
A) Hai tia trùng nhau là hai tia cùng nằm trên một đờng thẳng.
B) Hai tia cùng nằm trên một đờng thẳng thi trùng nhau.
C) Hai tia đối nhau tạo thành một đờng thẳng.
D) Hai tia cất nhau là hai tia có từ hai điểm chung trở lên.
Bài 4 : Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng.
Gọi điểm M là điểm bất kỳ của đoạn thẳng AB ta nói :
Điểm M phải trùng với điểm A.
Điểm M phải nằm giửa hai điểm A và B.
Điểm M phải trùng với điểm B.
Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giửa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B.
B – phần tự luận (6 điểm)
Bài 5: Cho ba điểm không thẳng hàng hình 3. Vẽ đờng thẳng AB , tia AC , đoạn thẳng BC, điểm M nằm giửa hai điểm B và C.

A B

( hình 3 )

C

Bài 6: Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm.
Hãy vẽ hình.
Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không ? vì sao?
So sánh AM và MB.
M có là trung điểm của AB không?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.