Kiểm tra số học 6 ch2 (Tụ luận) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm tra số học 6 ch2 (Tụ luận), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường thcs nguyễn văn cừ
————-***———
Bài kiểm tra số học 6

Thời gian: 45 ph

Họ và tên:
……………………………

Lớp:………..

Điểm
Lời phê của cô giáo

đề bài
Câu 1:(3đ) a) Sắp xếp các dãy số sau theo thứ tự tăng dần:
-127 ; 1038 ; -15 ; 0 ;130 ; 29 ; 61 ;
b) Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thoả mãn: -9 x < 8
c) Tìm tất cả các ước của -8
Câu 2: (4đ) Thực hiện các phép tính ( tính nhanh nếu có thể):
( -4 – 6 ).( -4 + 6 ).(-3)3
16.20 – 8.10.2
271- [(-43) + 271 + (-13)]
40.(45-135) – 40. (45 + 65)
Câu 3:(2đ) Tìm số nguyên x biết:
32x + 41 = 35-(-70)
3= 21
Câu 4:(1đ) Tìm xZ, yZ biết ( x – 1)(xy – 5) = 5
bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hỏi và đáp