KIỂM TRA SỐ HỌC 6 – BÀI SỐ 4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIỂM TRA SỐ HỌC 6 – BÀI SỐ 4, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 96 : Kiểm tra 45 phút – chương iii – bài số 4
môn số học 6

Ngày soạn :
Ngày kiểm tra :

A – ma trận đề kiểm tra :

độ nhận thức
Lĩnh vực kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

kq
tl
Kq
tl
kq
tl

ân số – Rút gọn phân số Quy đồng phân số
So sánh phân số
1

0,5
2
C5a,b
2
1

0,5

1

0,5

5

3,5

Các phép tính về phân số
Tính chất cơ bản
1
C2
0,5

1
C3
0,5
2
C6a,b
2

4

3

số – Số thập phân
Phần trăm
1

0,5

1
C4b
0,5

1
C4c
0,5
2
C7a,b
2
5

3,5

3
1,5
2
2
3
1,5
2
2
2
1
2
2
14
10

B – đề bài :

Đề A :

I – Phần Trắc Nghiệm :
Câu 1: (1,5đ) Hãy đánh dấu vào ô mà em cho là đúng :
Câu
Đúng
Sai

a) đều là phân số.

b) Rút gọn phân số ta được phân số

c)

Câu 2: (0,5đ) Khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước kết quả mà em cho là đúng :
Kết quả của x = là:
A. B. C. D.
Câu 3 : (0,5đ) Khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước kết quả mà em cho là đúng :
Kết quả của x = + là:
A. B. C. D. một kết quả khác.
Câu 4: (1,5đ)Dùng gạch nối nối mỗi trường hợp ở cột A với một trường hợp cho kết quả đúng ở cột B.
Cột A

Cột B

a) x

1) x =

b) x =

2) x = – 8,8

c) x =

3) x = = 8,8

4) x =

II – Phần Tự Luận :
Câu 5: (2đ) a) Rút gọn phân số
b) Quy đồng mẫu số các phân số sau :
Câu 6: (2đ) Tính giá trị của các biểu thức sau một cách hợp lí :
A =
B =
Câu 7: (2đ) Tìm x, biết :
a)
b) x + 25%x = – 1,25

Đề B :

I – Phần Trắc Nghiệm :
Câu 1: (1,5đ) Hãy đánh dấu vào ô mà em cho là đúng :
Câu
Đúng
Sai

a) đều không phải là phân số.

b) Rút gọn phân số ta được phân số

c)

Câu 2: (0,5đ) Khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước kết quả mà em cho là đúng :
Kết quả của x = là:
A. B. C. D. một kết quả khác.
Câu 3 : (0,5đ) Khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước kết quả mà em cho là đúng :
Kết quả của x = + là:
A. B.

Hỏi và đáp