kiem tra sinh 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về kiem tra sinh 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Ngọc Tố Thứ ………ngày…….tháng ……năm 2010.
Lớp : …….. Kiểm tra 45 phút .
Họ tên : ………………………… Môn : Sinh học

Điểm
Lời phê của Cô

Đề :
I . Phần trắc nghiệm : ( 3 đ )
Em hãy chọn và khoanh tròn Mọi câu em cho là đúng nhất :
Đặc điểm nào giúp chim cánh cụt thích nghi với khí hậu ở vùng Bắc cực ?
a Lớp mỡ dày, giúp giữ nhiệt
b Bộ lông xốp, giúp giữ nhiệt
c bộ lông dày xốp, lớp mỡ dưới da dày, giúp giữ nhiệt
d Bộ lông dày
2. Trùng sốt rét phá hủy loại tế bào nào của máu ?
a Bạch cầu
b Hồng cầu
c Tiểu cầu
d Cả 3 câu trên đều đúng
3 Bệnh kiết lỵ do loại vi trùng nào gây nên ?
a Trùng biến hình
b Trùng roi
c Trùng kiết lị
d Cả 3 câu trên đều đúng
4 Thủy tức thuộc nhóm động vật nào ?
a Động vật ở đáy
b Động vật sống bám
c Động vật di chuyển
d Động vật kí sinh
5 Sứa di chuyển như thế nào ?
a Bằng cách lộn đầu
b Kiểu sâu đo
c Bằng cách co bóp dù
d Bằng chân giả
6 Sự thụ tinh cho tế bào trứng ở giun đất lưỡng tính xảy ra như thế nào ?
a Tự thụ tinh
b Thụ tinh chéo ..
c Tái sinh
d Cả 3 câu trên đều đúng
II. Phần tự luận : ( 7 đ )
Câu 1 : Trình bày cấu tạo và dinh dưỡng của trùng biến hình ( 2 đ )
Câu 2 : Em hãy trình bày cấu tạo của san hô ( 2 đ )
Câu 3 : So sánh sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi ( 1 đ )
Câu 4 : Em hãy trình bày quá trình dinh dưỡng của giun đũa .
đặc điểm nào mà giun đũa chui vào ống mật và gây hậu quả như thế nào cho con người ? ( 2 đ )
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp