Kiểm tra SH 6 Tiết 19 ( Có MT+ĐA+BĐ đầy đủ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm tra SH 6 Tiết 19 ( Có MT+ĐA+BĐ đầy đủ), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
TRƯỜNG THCS TỰ CƯỜNG

ĐỀ KIỂM TRA 45’
Môn Toán – Lớp 6
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(2 điểm):
Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Cho tập hợp A=

A. A không phải là tập hợp
B. A là tập hợp rỗng

C. A là tập hợp có một phần tử là số 0
D. A là tập hợp không có phần tử nào

Câu 2.Tập hợp các chữ cái trong từ ” Hình học” là

A. A=
B. A=

C. A=
D. A=

Câu 3. Tích 24.23 bằng:

A. 47
B. 26
C. 27
D. 212

Câu 4. Cách tính nào sau đây đúng :

A. 2.42 = 82 = 16
B. 2.42 = 2.16= 32
C. 2.42 = 2.8 = 16
D. 2.42 = 82 = 64

Câu 5. 27: 42 bằng.

A. 21
B. 22
C. 23
D. 24

Câu 6. Dòng nào sau đây cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần

A. a, a + 1, a + 2 với a N
B. c, c + 1, c + c với c N

C. n – 1, n, n + 1 với n N
D. d + 1, d, d – 1 với d N*

Câu 7: Tìm x biết: 3x : 32 = 38

A. 4 B. 6
C. 8 D. 10

Câu 8: Giá trị của biểu thức 13 + 23 + 33 là:

A. 6 B. 62
C. 63 D. 69

Phần II- Tự luận. (8 điểm):
Bài 1. (3 điểm) Thực hiện các phép tính:
a) b)
c) d)
Bài 2. (3 điểm) Tìm x biết:
a) b)
c) d)
Bài 3. (1 điểm):
Một phép chia có thương là 9 và dư là 8. Hiệu giữa số bị chia và số chia là 88. Tìm số chia và số bị chia.
Bài 4. (1 điểm)
So sánh: a) 3500 và 5300
b) 3111 và 1714

MA TRẬN – MÃ ĐỀ : 06
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
VD thấp
VD cao
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1)Tập hợp. Tập hợp các số tự nhiên
2
0,5

1
0,25

1
3
0,75

2)Các phép tính về số tự nhiên

1
0,75

1
0,75

4
3,0

1
1,0
7
5,5

3)Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
1
0,25

1
0,25
1
0,75
1
0,25
1
0,75
2
0,5
2
1,0
9
3,75

Tổng
3
0,75
1
0,75
2
0,5
2
1,5
1
0,25
5
3,75
2
0,5
3
2,0
19
10

ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN CHẤM:

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm):
Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
C
B
C
B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.