kiem tra sh 6 chuong (1) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiem tra sh 6 chuong (1), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Tân Lợi
Tp BMT tỉnh Đăk Lăk KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1
Thời gian : 45 phút
Đề1:
I)Đúng hay sai ?
1.Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 5 thì tổng không chia hết cho 5.
2.Một số chia hết cho 2 thì chữ số tận cùng là 4.
3.Một số có chữ số tận cùng là 5 thi chia hết cho 5.
4.Số chia hết cho 2 là hợp số.
5.210=102
II)Tìm x € N biết :
a)(520+1280)-3x=240
b)[(4x-72):2-89].31=6231
III)Tính giá trị của biểu thức
a)3280-(32.73-23.49)
b)23.53-72.23-52[43:8+112:121-2.(37-5.7)]
IV)Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá . Có thể chia đội y tế đố nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như y tá được chia đều vào các tổ.
V)Tìm số nhỏ nhất mà khi chia cho 11 , cho 17 , cho 29 thì được số dư theo thứ tự là 6, 12 , 24
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trường THCS Tân Lợi
Tp BMT tỉnh Đăk Lăk KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1
Thời gian : 45 phút
Đề 2:
I)Đúng hay sai ?
1.Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 3 thì tổng không chia hết cho 3.
2.Một số chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng là 5.
3.143.23=283
4.Số chia hết cho 18 thì số đó chia hết cho 9.
5.Nếu một thừa số của tích chia hết cho 6 thì tích chia hết cho 6.
II)Tìm x € N biết :
a)x=29:25+32.34
b)6x-39=8643:43
III)Tính giá trị của biểu thức
a)45-(18-5.3)2
b)100:250:[450-(4.53-22.25)]
IV)Một trường tổ chức cho học sinh trong khoảng từ 850 đến 950 em đi tham quan bằng ô tô . Tính số học sinh đi tham quan biết rằng nếu xếp 45 học sinh hay 50 học sinh vào một xe điều không dư ai.
V)Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khi chia số đó cho 5,cho 6,cho 7, cho 8 được số dư lần lượt là 1,2,3,4
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.