kiem tra nang cao hsgioi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiem tra nang cao hsgioi, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài tập nâng cao
Bài 1: Một bà bán trứng cho 3 người: bán cho người thứ nhất 1/4 số trứng và 3 quả; bán cho người thứ hai 1/3 số trứng còn lại và 4 quả: bán cho người thứ ba 1/2 số trứng con lại và 5 quả. Cuối cùng còn lại 5 quả. Tính số trứng đã bán cho 3 người.
Bài 2: Bốn người chung nhau mua 1giỏ xoài. Người thứ nhất mua 1/5 số xoài và bớt lại 1quả; người thứ hai mua 2/5 số còn lại và cũng bớt lại 1 quả; người thứ ba mua 3/5 số còn lại và cũng bớt lại 1quả. Người thứ tư mua nốt 5 quả cuối cùng. Tính số xoài trog giỏ.
Bài 3: Giá cà phê giảm 20%. Hỏi phải tăng thêm bao nhiêu % để trở lại giá cũ?
Bài 4: Vòi thứ nhất chảy vào 1 bể trong 60 phút thì đầy. Vòi thứ hai lấy nước ra dùng trog 90 phút thì cạn hết. Sau khi rửa bể và tháo hết nước ra, người ta mở 2 vòi cùg 1 lúc, sau 45 phút thì trog bể có 1000l nước. Tính dug tích của bể.
Bài 5: Hiện nay tuổi con bằng 1/7 tuổi cha. Sau 7năm nữa thì tuổi con bằng 2/7 tuổi cha. Tính tuổi con và tuổi con hiện nay.
Bài 6: Hiện nay anh 15 tuổi. Năm mà tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì lúc đó tuổi em chỉ
bằng 1/3 tuổi anh. Tính tuổi em hiện nay.

Hỏi và đáp