kiem tra mot tiet tiet 17 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về kiem tra mot tiet tiet 17, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Soạn:…../…../2008
Giảng:…./…./2008
Tiết 6 Kiểm tra

A, Mục tiêu
– Phần kiểm tra đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học sinh về điểm, đường thẳng, tia.
– Đánh giá kỹ năng giải các bài tập về tập hợp kỹ năng vận dụng kiến thức của HS
– Kiểm tra việc giảng dạy của giáo viên, để điều chỉnh phương pháp và nội dung giảng dạy.
– Rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng tính toán chính xác.
B, chuẩn bị
– Đề bài kiểm tra.
– Ôn tập tốt theo hướng dẫn.
c, Quá trình lên lớp:
1 – Tổ chức: 6A: /42
6C: /25
2 – Ma trận ra đề kiểm tra
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Điểm và đường thẳng
1
2,0

2
1

2
3

Ba điểm thẳng hàng
1
0,5

2
1
2
1

3
2
8
4,5

Tia

2
1,5

1
1
4
3

Tổng
2
2,5
6
3,5
6
4
14
10

3. Đề bài: ( đính kèm)
4. Giao đề bài cho học sinh
5. Thu bài kiểm tra
6. Củng cố: Nhận xét bài kiểm tra.
7. Hướng dẫn về nhà
– Làm bài kiểm tra vào vở
– Ôn lại: Phép chia hết và phép chia có dư.

Bài kiểm tra một tiết (bài số 2)
Môn: Toán (H)- Lớp 6 _ Năm học 2008-2009
Họ và tên: …………………………………………… Lớp: 6 ….

A. Phần trắc nghiệm khách quan (3, 0 điểm ) Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo các phương án trả lời A , B, C, D. Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái ở đầu câu trả lời đúng?
Câu 1 – Cho đường thẳng a ; B ( a ; C ( a thì ta nói:
A . Đường thẳng a không chứa điểm B . B . Đường thẳng a không đi qua điểm C .
C . Điểm C nằm trên đường thẳng a . D . Cả ba câu đều sai.
Câu 2 – Cho hai đường thẳng phân biệt p và q có A ( p ; B ( q thì :
A . Đường thẳng p đi qua A và B . B . Đường thẳng q chứa A và B .
C . Điểm B nằm ngoài đường thẳng q . D . Đường thẳng q chứa điểm A.
Câu 3 – Cho đường thẳng b, M ( b, N ( b, P ( b. Ta nói :
A. Ba điểm M, N, P thẳng hàng. B. Ba điểm M, N, P không thẳng hàng.
C. Đường thẳng b đi qua M và N. D. Cả ba câu trên đều sai.
Câu 4- Cho hai điểm phân biệt A và B , nhận xét nào sau là đúng:
A . Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B .
B . Có một và chỉ một đường không thẳng đi qua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.