KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG IV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG IV, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THCS Ngày Tháng Năm 2010
Họ và tên :…………………………………………. KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp:……………. ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG IV

Điểm Nhận xét của thầy, cô giáo

Đề:

Bài 1: (2điểm)

Câu
Đúng
Sai

a)

b) 4 ( 2a < 4 ( 2b

c) 3a ( 5 < 3b ( 5

d) a2 >b2

Bài 2: (2 điểm)Khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng.
Câu 1:Cho m>n thì:
A/ -3m > -3n B/ -3m – 3n C/ 5 – 3m < 5 – 3n D/3m=3n
Câu 2: x= -3 là một nghiệm của bất phương trình.
A/ 2x+1>5 B/ -2x>4x+1 C/2-xx-1
Bài 3(4 điểm) Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a)2x+4 2
b)4-4x >11+3x
Bài 3(2 điểm)
a)
b) {3x(=x+ 8
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Đáp án:

Bài 1: : (2điểm)
a) Đ ; b) Đ ; c) S ; d) S
Mỗi ý (0,5điểm )
: Bài 2
Câu 1:C
Câu 2:B câu đúng 1
Bài 3:
a)Tập nghiệm của bất phương trình là x{x -1
b)Tập nghiệm của bất phương trình là x{x2
b)Tập nghiệm của phương trình là S=-2;4 bài đúng 1,5
D.KẾT QUẢ:
Xếploại
Lớp
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
Kém

SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.