Kiểm tra một tiết chương 3 đại số lớp 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra một tiết chương 3 đại số lớp 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐẠI 9( TIẾT 46/HK2) –(2016-2017)

Bài 1: Giải các hệ phương trình sau:
a) b) c) d)
e) f) g)
h) i) k)

Bài 2: Tìm a, b biết đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A và B trong mỗi trường hợp sau :
A(1; 3) và B(2; 5) b) A(2; 4) và B(-1; -5) c) A( 1; 4) và B( 3; 2)
d) A( 2; -7) và B( -1; 8) e) A( -2; 3) và B( 4; 6)
Bài 3:
a)Tìm m để các hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất ?
(I) (II) (III)
b) Tìm m để các hệ phương trình sau vô nghiệm ?
(I) (II) (III)
c) Tìm m để các hệ phương trình sau có vô số nghiệm?
(I) (II) (III)

Bài 4: Giải toán bằng cách lập hệ phương trình:
Tổng của hai số bằng 59. Hai lần của số này bé hơn ba lần của số kia là 7. Tìm hai số đó.
Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng ba lần chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số mới (có hai chữ số) lớn hơn số cũ 9 đơn vị.
Tìm một phân số biết rằng nó bằng nếu giữ nguyên tử số và tăng mẫu số thêm 1 đơn vị và bằng nếu tăng cả tử số và mẫu số thêm 2 đơn vị.
Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 340m. Ba lần chiều dài hơn bốn lần chiều rộng 20m. Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường.

5)Cho một tam giác có chiều cao bằng cạnh đáy. Nếu chiều cao tăng thêm 3m và cạnh đáy giảm đi 2m thì diện tích của tam giác đó tăng thêm 9m2. Tính cạnh đáy và chiều cao của tam giác đã cho .
6)Một xe ô tô tải và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ thành phố A đến thành phố B. Xe du lịch có vận tốc lớn hơn vận tốc ô tô tải là 20 km/h, do đó nó đến B trước xe ô tô tải 15 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng khoảng cách giữa hai thành phố A và B là 100 km.
7)Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì trong 5 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ nhật chảy trong 3 giờ và vòi thứ hai chảy trong 4 giờ thì được bể nước. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu mới đầy bể nước?
Bài 5:
Cho các điểm A(2; 1); B(-1;-5); C(-2;-7); D(3;-3) trên cùng một mặt phẳng toạ độ.
Viết phương trình đường thẳng AB
Chứng tỏ rằng A, B, C thẳng hàng.
Chứng tỏ rằng A, B, D không thẳng hàng.
Tìm giá trị của m để ba đường thẳng sau đồng quy:
(d1): x – 2y = 5, (d2): 2x + y = -10, (d3): 3x + y = m
(d1): 5x +11y = 8, (d2): 10x – 7y = 74, (d3): 4mx + (2m-1)y = m+2.
3) Giải hệ phương trình: a) b)
***Học sinh ôn thêm dạng toán giải hệ phương trình bằng cách đặt ẩn phụ và các dạng nâng cao khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.