KIỂM TRA MỘT TIẾT BÀI SỐ 2 TOÁN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KIỂM TRA MỘT TIẾT BÀI SỐ 2 TOÁN 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: SỐ HỌC LỚP 6
Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên: …………………………………. Ngày tháng 11 năm 2012

Điểm

Lời phê của thầy giáo

ĐỀ 1
Câu 1 : (2đ) Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố
a) 160 – (23.52 – 6.25)
b) 4.52 – 32 : 24.
c) 5871: [928 – (247 – 82).5 ]
d) 777:7 + 1331 : 113.
Câu 2 : (1,5đ) Tìm x biết:
a) (12x – 43 ) . 83 = 4 . 84
b) 720 : [41 – (2x – 5)] = 23 . 5
c) Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 5 rồi cộng thêm 16, sau đó chia cho 3 thì được 7
Câu 3: (2đ) Tìm Ư(6), Ư(10), ƯC(6, 10)? ƯCLN(6, 10)?
Câu 4: (1,5đ) Cho A = 18 + 36 + 72 + x . Tìm số x để A chia hết cho 9, biết 70 < x < 80
Câu 5: (1đ) Tìm , biết : và x lớn nhất
Câu 6: (2đ) Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 100 đến 150. Khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường đó?
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC LỚP 6 ĐỀ 1
Câu 1 : (2đ) Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:
a) 160 – ( 23.52 – 6.25) = 160 – 50 = 110 = 2.5.11
b) 4.52 – 32 : 24 = 100 – 2 = 98 = 2.72
c) 5871: [928 – (247 – 82).5 ] = 5871: [928 – 825] = 5871: 103 = 57 = 3.19
d) 777:7 + 1331 : 113 = 111 + 1 = 112 = 24.7
Câu 2 : (1,5đ) Tìm x
a) (12x – 43 ) . 83 = 4 . 84 ĐS : x = 8
b) 720 : [41 – (2x – 5)] = 23 . 5 ĐS : x = 14
c) HD : (5x + 16) : 3 = 7 ĐS : x = 1
Câu 3: (2đ) Tìm Ư(6) = 1; 2; 3; 6 (0,5đ)
Ư(10) = 1; 2; 5; 10 (0,5đ)
ƯC(6, 10) = 1; 2 (0,5đ)
ƯCLN(6, 10) = 2 (0,5đ)
Câu 4: (1,5đ) Cho A = 18 + 36 + 72 + x . Tìm số x để A chia hết cho 9, biết 70 < x < 80
Để A 9 khi x9 và 70 < x < 80 x B(9) =
Vậy x = 72
Câu 5: (1đ)
Vì và x lớn nhất nên: x = ƯCLN(15, 50) = 5
Câu 6: (2 điểm)
Giải
Gọi a là số học sinh khối 6 ( a ) và (0,5đ)
Theo đề bài: (0, 5đ)
10 = 2.5; 12 = 22.3; 3. 5
BCNN(10, 12, 15) = 60
BC(10, 12, 15) = B(60) = 0; 60; 120; … (0,5đ)
Vì nên: a = 120
Vậy : số học sinh khối 6 là 120 em (0,5đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.