KIEM TRA LOP 7_ PHAN DAI SO VA HINH HOC – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIEM TRA LOP 7_ PHAN DAI SO VA HINH HOC, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỬ
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
BÁN KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Bài 1 (2đ): Tính
a) + b) (0,125).8
c) d) –
Bài 2 (2đ) : Tìm x biết
a) x – = b) x =
c) d) , (a)

Bài 3 (2đ):
Số học sinh ba khối 6, 7, 8 tỉ lệ với các số 41; 29; 30. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và 7 là 140 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối.

Bài 4 (3đ):
Cho hình vẽ bên, biết = 75,
a có song song với b không? vì sao?
Tính
Tính

Bài 5(1đ): Cho a, b, c là các số khác 0 sao cho :

Tính giá trị biểu thức:

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 7
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÁN KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Bài
Nội dung
Điểm

Bài 1
(2đ)
a)
+ = = =

0,5

b)
(0,125).8 = (0,125.8) = 1
0,5

c)
= + = = 2
0,5

d)
– = .3 – = = 0
0,5

Bài 2
(2đ)

a)
x – = ; x = +
0,25

Vậy x = 2
0,25

b)
x = x =  :
0,25

Vậy x =
0,25

c)
hoặc
0,25

Với
Với
0,25

d)
Ta có a2x = a18 suy ra 2x =18 suy ra x=9
0,25

Vậy x=9
0,25

Bài 3(2đ)
Gọi số học sinh ba khối 6, 7, 8 lần lượt là x, y, z (đk x, y, z N*,học sinh).
0,5

Theo đề bài ta có; và x+ y = 140
0,5

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau suy ra
== = 2

0,5

= 2 x = 82 (học sinh)
= 2 y = 58 (học sinh)
= 2 z = 60 (học sinh)

0,25

Vậy số học sinh khối 6, 7, 8 lần lượt là 82, 58, 60 học sinh.
0,25

Bài 4
(3đ)
a)
a // b vì bc
1

b)
Tính
a // b (câu a) = (là cặp góc đồng vị )

0,5

Mà = 750 nên = 750 Vậy = 750
0,5

c)
Tính : a // b (câu a) +=1800(là cặp góc trong cùng phía)

0,5

Mà = 750 nên = 1800 -= 1800 – 750 =1050
Vậy = 1050

0,5

Bài 5
(1đ)
Từ :

0,25

Suy ra : (1)
0,25

+ Nếu thì (1) trở thành
Nên
+ Nếu thì a+b=-c, b+c=-a, c+a=-b
Nên

0,25

Vậy nếu thì M=8, nếu thì M=-1
0,25

Hỏi và đáp