kiểm tra lớp 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiểm tra lớp 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1:a) số nguyên tố là gì? hợp số là gì?
b) viết bốn số nguyên tố nhỏ hơn 20
Bài 2:thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể):
a)15 . 141 – 41 .15
b)-7624 – (1543 – 7624)
Bài 3:
Phân tích ra thừa số nguyên tố : 168 ; 180 rồi tìm ƯCLN(168;180) và BCNN(168;180)
Bài 4:tìm số tự nhiên x ,biết:
3x – 18 = 12
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.