KIEM TRA LI 9 TIET 22 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KIEM TRA LI 9 TIET 22, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lam Sơn KIỂM TRA MỘT TIẾT
Họ và tên: ………………………. Môn: Vật lí
Lớp: 9 Thời gian 45 phút
Điểm

Lời phê của giáo viên

Đề bài:
Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1 : (0,5 điểm) Đơn vị đo điện trở là :
A. Ôm.mét (.m) B. Ôm () C. Ampe (A) . Oát (W).
Câu 2 : (0,5 điểm) Từ công thức tính điện trở: , có thể tính chiều dài dây dẫn bằng công thức:
A. B. C. D. .
Câu 3:(0,5 điểm) : Đặt vào hai đầu dây dẫn có điện trở 25 một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua dây là:
A. 4,8A B. 0,48A C. 48A D. 300A
Câu 4: (0,5 điểm) Hai điện trở R1= 10 và R2 = 15 mắc nối tiếp với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
A. 2,5 B. 5 C. 150 D. 25
Câu 5:(0,5 điểm) Đặt vào hai đầu một bóng đèn hiệu điện thế 220V thì cường độ dòng điện qua đèn là 0,5 A. Công suất tiêu thụ của đèn là:
A. 220W B. 110W C. 440W D. 22W
Câu 6: (0,5 điểm) Một bóng đèn có ghi 6V – 3W được mắc vào mạng điện 6V trong thời gian 1,5 giờ. Điện năng tiêu thụ của bóng là:
A. 0,0045KWh B. 0,0045KWh C. 0,0045KWh D. 0,0045KWh
Phần II. Tự luận : ( 7 điểm)
Câu 7 :(1,5 điểm) Phát biểu định luật Ôm và viết hệ thức của định luật.
Câu 8 :(1,5 điểm) Trên một bóng đèn có ghi 220V – 75 W. Hãy cho biết ý nghĩa của số vôn và số oát ghi trên bóng đèn này ?
Câu 9: (2,0 điểm) Một đoạn mạch gồm 2 điện trở là R1= 9, R2= 6 mắc song song với nhau vào hiệu điện thế U = 7,2 V.
Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
Tính cường độ dòng điên trong mỗi đoạn mạch rẽ và cường độ dòng điện trong mạch chính.
Câu 10: (2,0 điểm) Một ấm điện có ghi 220V- 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220 V đế đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 200C . Hiệu suất của ấm là 90% , trong đó nhiệt lượng cung cấp cho nước là có ích.
Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên.
Tính nhiệt lượng mà ấm toả ra khi đó.
Bài làm phần tự luận:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp