Kiểm tra lần 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra lần 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT VĂN GIANG
TRƯỜNG THCS CHU MẠNH TRINH

THI THỬ LẦN IV – NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN TOÁN – 9
Thời gian làm bài : 45 Phút

Họ tên :……………………………………………………… Số báo danh : ……………….

Câu 1: Hàm số đồng biến khi x 7 D. m < 7
Câu 2: Cho PQR vuông tại P, có đường cao PH = 4cm và . Tính độ dài QR.
A. cm. B. cm. C. cm. D. cm.
Câu 3: Trên một đoạn đường phố thẳng dài 100m một đội công nhân lắp đường ống dẫn nước. Có hai loại ống, một loại dài 3m, một loại dài 5m. Có bao nhiêu cách lắp các ống nước trên đoạn đường đó ( các mối nối không đáng kể) ?.
A. 5 B. 7 C. 9 D. 4
Câu 4: Một chiếc xô đựng nước hình nón cụt làm bằng tôn. Các bán kính đáy lần lượt là 11cm và 6cm, chiều cao của xô là 12cm, chiều dài đường sinh là 13 cm. Diện tích tôn để làm xô là:
A. 378(cm2) B. 257(cm2) C. 221(cm2) D. 4299cm2)
Câu 5: Nếu thì :
A. B. C. D.
Câu 6: Toạ độ các giao điểm của (P) y =x2 và đường thẳng (d) y = – x + 3 là :
A. N( -3 ; ) B. ( 2 ;2) và N( -3 ; )
C. M( 2 ;2) và O(0; 0) D. M ( 2 ; 2)
Câu 7: Xác định m để phương trình x2 – 2(m – 2)x + ( m+ 4) = 0 có hai nghiệm dương phân biệt.
A. m > -4. B. m 5 D. m > 2
Câu 8: Giả sử là 2 nghiệm của phương trình . Biểu thức có giá trị là:
A. 29 B. C. D.
Câu 9: ABC vuông tại A có AB = 3cm và . Độ dài cạnh AC là:
A. cm B. cm C. Một kết quả khác D. 6cm
Câu 10: Biểu thức khi bằng.
A. B. C. D.
Câu 11: Cho phương trình 2x – y =5 (1). Phương trình nào dưới đây khi kết hợp với (1) cho hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm:
A. 6x + 15 = 3y B. x – y = 5
C. 6x – 15 = 3y D. -6x + 3y =15
Câu 12Chohệ phương trìnhTìm m để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn điều kiện x +y = 0.
A. m = 4 B. m= 3 C. m= 5 D. m=1
Câu 13: Độ dài cung 600 của một đường tròn bán kính 3cm là :
A. B. cm C. cm D.
Câu 14: Giá trị của biểu thức cos2200 + cos2400 + cos2500 + cos2700 bằng:
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 15: Diện tích của hình tròn là 64π cm2 thì chu vi của đường tròn đó là:
A. 64π (cm) B. 16π (cm) C. 32π (cm) D. 8π (cm)
Câu 16: Cho đường tròn (O;1), AB là một dây của đường tròn có độ dài là 1 Khoảng cách từ tâm O đến AB có giá trị là:
A. B. C. D.
Câu 17: Cho 2 đường thẳng và . Hai đường thẳng trên trùng nhau khi :
A. và B. và C. và D. hay
Câu 18: Cho (O;R), A, B là hai điểm thuộc đường tròn sao cho = 600. Số đo của cung lớn AB là:
A. 1200 B. 600 C. 3000 D. 3300
Câu 19: Nếu hai đường tròn (O) và (O’) có bán kính lần lượt là R=5cm và r= 3cm và

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.