Kiểm tra ki2chuanr AnLaoHP toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra ki2chuanr AnLaoHP toán 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PGD và đào tạo huyện An Lão
Trường THCS Quang Trung
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II –TOÁN 7
NĂM HỌC 2010-2011

A)MỤC TIÊU:
*Kiến thức:Kiểm tra kiến thức cơ ban học kì II cả phần đại số và hình học
*Kĩ năng:Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản,trình bày bài tập,vẽ hình.Tính độc lập suy nghĩ sáng tạo khi làm bài của HS
*Thái độ: cẩn thận ,chính xác,linh hoạt.
A.BẢNG MA TRẬN
A. MA TRậN (BảNG HAI CHIềU):
nội dung

nhận biết

thông hiểu

vận dụng
thấp

vận dụng

tổng

cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Thống kê mô tả
KT
KN
1
0,5

1
0,5

2
1,0

2. Đa thức
KT

1
0,5
1
2,0

2
2,5

KN

3Đa thức 1 biến

KT

1
1,0

1
1
2
2,0

KN

4. Nghiệm của đa thức
KT

1
O,5

1
0,5

KN

5. Quan hệ góc cạnh…
KT
1
0,5

1
0,5

KN

6 Các đường đồng qui trong tam giác
KT

1
0,5

1
O,5

KN

1
3,0

1
3,0

Tông

2
1,0

4
2,0
3
6,0

1
1,0
10
10,0

B.ĐỀ BÀI:
I/ TRẮC NGHIỆM (3đ) Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
Câu 1. Thời gian làm một bài toán ( tính bằng phút) của các học sinh trong một lớp được ghi lại như sau:
Thời gian (x)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tần số (n)
1
3
3
6
7
10
8
4
1
2

1.1 Số trung bình cộng là:
a. 7 b. 8 c. 7,5 d. 7.6
Số giá trị điều tra là :
a. 12 b. 45 c. 75 d. Một kết quả khác
Câu 2. Gíá trị của biểu thức : A = 3×2 – 2xy2 + tại x= -2 ; y= 1 là:
a. –14 b. 8 c. 10 d. 16
Câu 3. Nghiệm của đa thức 2x – 6 là :
a. 2 b. -1 c. 3 d. -3
Câu 4. Tam giác ABC có =650 ; =700 thì trong các bất đẳng thức sau, bất đẳng thức nào đúng với tam giác ABC:
a. BC

Hỏi và đáp