kiem tra ki I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra ki I, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục Yên Mỹ
Trường THCS Thanh Long
Bài kiểm tra học kì năm học 2010-2011
Môn: Toán Lớp: 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên học sinh……………………………………………………………………………. Lớp: 7……..
Điểm

Lời phê của giáo viên

II-Đề thi:
A-Phần trắc nghiệm:
( 2điểm ) Trong các câu có các lựa chọn A , B , C , D , chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng .
Câu 1 . Kết quả của phép tính là :
A . B . C . D .
Câu 2 . Kết quả của phép tính 37 : 32 là :
A . 314 B . 35 C . 15 D . 39
Câu 3 . Từ tỉ lệ thức có thể suy ra :
A. B . C . D .
Câu 4 . Nếu x = 3 thì x2 bằng : A. 9 B. 36 C. 81 D. 18
Câu 5 . Để hai đường thẳng c và d song song với
nhau ( hình 1 ) thì góc x bằng :
A . 300 B . 600
C . 1200 D . 600 hoặc 1200

Câu 6 . Cho (ABC , biết = 300 , = 700 thì góc C có số đo là :
A . 300 B . 700 C . 1000 D . 800
Câu 7.Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ – thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ:
A. – B. C. – 3 D. – 2
Câu 8 Cho ABC và MNP có : AB = MN ; BC = NP. Để ABC =MNP theo trường hợp cạnh- góc – cạnh cần có thêm điều kiện:
A. B. C. D. AC = MP.
Phần II – Tự luận ( 8 điểm ):
Bài 1 ( 1,5 điểm ) Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể )
a) 15 . – 10 . b) (-0,3 – ) : (-3) +
Bài 2 ( 1,5 điểm ) : Biết rằng 3 lít nước biển chứa 105 gam muối. Hỏi 150 lít nước biển chứa bao nhiêu gam muối ?
Bài 3 ( 1,5 điểm ) : Cho hàm số y =f(x)= 2×2 +1. Tính f(0); f(-3); f(3)
Bài 4 ( 3 điểm ) : Cho tam giác ABC, có AB = AC . Qua đỉnh A kẻ tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại D.
a) Vẽ hình và ghi giả thiết, kết luận của bài toán bằng kí hiệu.
b) Chứng minh : BD = CD
c) Chứng minh : ADBC
Bài 5: Tìm x biết (0,5điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.