Kiêm tra khảo sát – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiêm tra khảo sát, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA KHẢO SÁT 20 PHÚT
Môn toán lớp 8
Điểm
Lời phê

I Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1 : Đơn thức 4×3 y5 chia hết cho đơn thức

A. 2x3y6
B.4x4y4
C.2x2z3
D.7 x3 y5

Câu 2 : Đa thức (4×3 y5 – 3x3y4 + 5x2y2 ) chia hết cho đơn thức

A. 2x3y5
B.4x2y
C.2x2z2
D.7 x3 y4

Câu 3 : Kết quả phép chia ( x2 – 3x + 2 ) : ( x + 2 ) là

A. x + 1
B. x – 1
C. x + 2
D. x – 2

Câu 4: Kết quả của phép phân tích đa thức ab – b2 – a + b thành nhân tử là

A.(a – b) (b + 1) B. (a – b) (a + b)
C. (a – b) (b – 1) C. (a + b) (b + 1)

II-Tự luận: (6 điểm)
Bài 1 : Tìm x biết
( x – 1 )( x + 2 ) – x – 2 = 0
Bài 2 : Cho A = x4 – 2×3 + 4x – 4 và B = x2 – 2
Làm tính chia A cho B.
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.