KIEM TRA HSG LOP 7 THANG 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIEM TRA HSG LOP 7 THANG 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

(
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI
Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút
Năm học: 2008 – 2009

Bài 1: Thực hiện phép tính (2 điểm)
a/ b/
Bài 2: So sánh (2 điểm)
a/ với b/ với 6
Bài 3: Tìm x, y, z biết (4,5 điểm)
a/ 3(x-2) – 4(2x+1) – 5(2x+3) = 50
b/
c/ và 10x – 3y – 2z = -4
Bài 4: (6 điểm)
Cho hàm số . Biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(-1; -1)
a/ Tìm m
b/ Vẽ đồ thị hàm số với m tìm được
c/ Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số trên.
B(-2; -2) C(5; 1) D(2; 10)
d/ Tính diện tích tam giác OBC
Bài 5: (5,5 điểm)
Cho ∆ABC, góc B = 600, AB = 7cm, BC = 14cm. Trên BC lấy điểm D sao cho góc BAD = 600. Gọi H là trung điểm của BD
a/ Tính độ dài HD
b/ Chứng minh rằng ∆DAC cân
c/ ∆ABC là tam giác gì?
d/ Chứng minh rằng AB2 + CH2 = AC2 + BH2
=======(((=======
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.