kiem tra hocki I toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiem tra hocki I toan 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

kiểm tra học kỳ I- Môn Toán 7
( Thời gian 90 phút)
I- Mụcđích, yêu cầu kiểm tra:
Kiểm tra nhằm đánh giá việc lĩnh hội các kiến thức và kỹ năng nào của học sinh qua các nội dung cụ thể sau:
– Tập hợp Q các số hữu tỉ. Các phép tính trên tập hợp số hữu tỉ. Đại lượng tỉ lệ thuận. đại lượng tỉ lệ nghịc. Hàm số, đồ thị của hàm số. Từ vuông góc đến song song . tính chất các đường thẳng song song, các đường thẳng vuông góc.
– Kỹ năn vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài toán.
II- Ma trận thiết kế đề kiểm tra
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Số hữu tỉ. Số thực
2

0,4

2

0,4

2

0,4

6

1,2

Hàm số và đồ thị.
3

0,6

3

0,6

2

0,4
2

4,0
10

5,6

Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song.
2

0,4

2

0,4

2

0,4
1

2,0
7

3,2

Tổng
7
1,4
7
1,4
9
7,2
23
10

Tổng số thời gian làm bài: 90 phút.
Thời gian phát đề: 2 phút.
Thời gian làm bài TNKQ: 25 phút – 20 câu.
Thời gian làm bài TL: 63 phút – 3 bài.
Tỷ lệ % dành cho các mức độ đánh giá.
Nhận biết: 30% Thông hiểu: 40% Vận dụng: 30%

Đề kiểm tra Học kì I – môn toán 7

PHần I: Trắc nghiệm khách quan: (3,0 điểm)
Em hãy chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau :
A ) Với mọi x ( Q ta luôn có : ( x ( >0. B ) Với mọi x ( Q ta luôn có : ( x ( ( x.
C ) Với mọi x ( Q ta luôn có : ( x ( = – ( – x (. D ) Với mọi x ( Q ta luôn có : ( x ( = – ( x (.
Câu 2: Chỉ ra khẳng định đúng : Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :
A ) Hai góc so le trong bù nhau. B ) Hai góc đồng vị bằng nhau.
C ) Hai góc trong cùng phía bằng nhau. D ) Cả ba câu trên đều sai.
Câu 3: Với điều kiện nào của só hữu tỉ x thì ( x ( = – x ?
A ) x ( 0 B ) x 0 D ) x ( 0
Câu 4: Câu nào đúng trong các câu sau :
A ) Cho a // b, c ( a thì c // b B ) Cho a // b, c ( b thì c // a
C ) Cho a // b, c ( a thì c ( b D ) Cả ba câu trên đều sai
Câu 5: Câu nào đúng trong các câu sau :
A ) Cho a // b và a // c thì b // c B ) Cho a // b và a // c thì b cắt c
C ) Cho a // b và a // c thì b ( c D ) Cả ba câ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.