Kiểm tra học kì Toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm tra học kì Toán 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THIỆU HOÁ
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018 – 2019

Số báo danh: …………
Môn: Toán – Lớp 8
(Thời gian làm bài 90 phút)

Trường:…………………….……Lớp……..
Họ tên:……………………………….…….
Giám thị số 1:……………
Giám thị số 2:……………
Số phách

———————-Chủ tịch hội đồng chấm thi cắt phách theo đường kẻ này————————

Điểm của bài thi
Giám khảo số 1 :
Số phách

Bằng số
Bằng chữ

Giám khảo số 2 :

( Học sinh làm bài trực tiếp vào tờ đề thi này )
ĐỀ BÀI
Bài 1. (2,5điểm): Giải các phương trình sau:
a) 2x – 2018 = 0 b)
c)
Bài 2. (1,5 điểm): Giải các bất phương trình sau:
a) 2 -5x 18 -x b)
Bài 3. (2,0 điểm): Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài và có chu vi bằng 180m. Tính diện tích khu vườn.
Bài 4. (3,0 điểm): Cho (ABC vuông tại A có AB = 15cm, AC = 20cm. Vẽ AH vuông góc với BC tại H.
a) Chứng minh (HBA và (ABC đồng dạng
b) Vẽ tia phân giác của góc BAH cắt cạnh BH tại D. Tính độ dài các cạnh BD, DH
c) Trên cạnh HC lấy điểm E sao cho HE = HA, qua E vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC cắt cạnh AC tại M, qua C vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC cắt tia phân giác của góc MEC tại F. Chứng minh: Ba điểm H, M, F thẳng hàng.
Bài 5. (1,0 điểm): Cho các số x, y thoả mãn đẳng thức: .
Tính giá trị của biểu thức:

BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHÒNG GD & ĐT
THIỆU HOÁ
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Toán – Lớp 8

Bài
Nội dung
Điểm

1
2,5đ
a) Giải phương trình.
2x – 2018 = 0 2x = 2018 x= 1009
Vậy tập nghiệm của phương trình là S= 1009
b)
12x – 2(5x+2)=(7 – 3x)312x – 10x – 4 = 21 – 9x
12x – 10x + 9x = 21 + 4 11x = 25
x =
Vậy tập nghiệm của phương trình là S=
c) ĐK: x -1 và x 4
Với x -1 và x 4 ta có:
5(x – 4) + 2x = 2(x + 1)
5x = 22 x =
Vậy tập nghiệm của phương trình là S=
0,5đ

1,0đ

1,0đ

2
1,5đ
a) 2 -5x 18 -x
-4x 16
x
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x b)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x>-1

0,75đ

0,75đ

3
2,0đ
Gọi x là chiều dài khu vườn ( x >0; m)
Khi đó chiều rộng khu vườn là: (m)
Theo đề bài ta có phương trình:
Giải được x = 50 ( TM)
Do đó chiều rộng của khu vườn là: = (m)
Diện tích khu vườn là: 50.40= 2000( m2)

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

4
3,0đ

a) Xét (HBA và (ABC có
chung

(HBA ഗ (ABC (g-g)
b) Vì (ABC vuông tại A (gt)
( Đ/lý Pytago)
=
BC = 25(cm)
Vì (HBA ഗ (ABC (cmt)

Nên (cm)
Vì (HBA ഗ (ABC (cmt)

Nên (cm)
Xét (ABH có AD là phân giác theo (gt)
Ta có

Hỏi và đáp