kiem tra hoc kì lop 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiem tra hoc kì lop 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II —Năm học 2010 – 2011 – Môn Toán lớp 8
I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1. Hình vẽ:
biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây:
A . x > 3; B . x < 3; C . x ( 3; D . x ( 3.
Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình là
a) x ( -2 hoặc x ( 3 b) x ( 2 và x ( – 3 c) x ( 3 và x ( – 2 d) x ( 0 ; x ( 3
Câu 3. Với S là diện tích đáy, h là chiều cao thì thể tích của hình lăng trụ đứng là:
A. V = 2S.h B. S.h C. V = S.h2 D.V = S.h2
Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình
A. B. C. D.
Câu 5. Cho phương trình Điều kiện xác định của phương trình là:
A: và B: C: và D:
Câu 6. Cho hình vẽ 1 , biết rằng MN//BC
Đẳng thức đúng là :
A. B.
C. D.
Câu 7. Cho hình vẽ 2, biết MB//BC. Khi đó :
a) Kí hiệu nào sau đây là đúng:
A.(ANM(ABC B. (NAM(CAB . C. (AMN(ACB D. (MAN(ABC
b) Tính số đo x, y được kết quả là:
A. x = 3 và y =5 B. x = 5 và y = 3 C. x = 3 và y = 3 D. Một đáp án khác
c)Tỉ số chu vi của tam giác Amn và tam giác ABC là : A. 2 B. C. 3. D.
Câu 8. Bất phương trình 2 – 3x 0 có nghiệm là: A. B. C. D.
Câu 9. Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm là S = 2 ; -1
A. ( x + 2)(x – 1) = 0 B. x2 + 3x + 2 = 0 C. x( x – 2)(x + 1)2 = 0 D. ( x – 2)(x + 1) = 0
Câu 10. Cho (ABC có BC = 5cm, AC = 4cm, AB = 6 và AD là đường phân giác. Thì BD bằng
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 11. Hình lập phương có cạnh là 4cm thì thể tích là :
A. 8cm3 ; B. 16cm3 ; C. 64cm3 ; D. 12cm3
Câu 12. Hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 140cm2 , có các kích của mặt đát là 4cm và 3cm thì chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là
A.20cm; B. 10cm C.5cm; D. 14cm
II. Tự luận:
1. Giải các phương trình sau : a) 8x – (x + 2) = 2(8 – x) b) c)
Bài 2. Giải và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình sau trên trục số:
a) 2 – 3x 12 – 2x . b)
Bài 3. Tính độ dài hai canhm góc vuông của một tam giác vuông , biết cạnh này hơn cạnh kia 2,5cm, và nếu tăng mỗi cạnh 1,5cm thì diện tích tam giác đó tăng thêm 9cm2
Bài 4 : Cho hình bình hành ABCD có AD = 12cm ; AB = 8cm . Từ C vẽ CE ( AB tại E , CF ( AD
tại F và vẽ BH ( AC tại H . Nối E với D cắt BC tại I, biết BI = 7cm ; EI = 8,5cm :
1) Tính độ dài BE ? ED ? 2) Chứng minh ∆ABH ∆ACE và ∆BHC ∆CFA
3) Chứng minh hệ thức AC2 = AB.AE + AD. AF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.