Kiểm tra học kì II Toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiểm tra học kì II Toán 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:…………………………..
Lớp: 8C1
đề kiểm tra học kì ii
môn: toán 8
( Thời gian làm bài 90 phút )

Thứ ngày 03 tháng 4 năm 2009
Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Chữ kí phụ huynh

Phần I. Trắc nghiệm khách quan

Bài 1: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
1) Tập nghiệm của phương trình: là
A. ;
B. ;
C. ;
D.

2) Tập nghiệm của bất phương trình: 1,3x 3,9 là
A.
B.
C.
D.

Hỏi và đáp