Kiem tra hoc ki II Toan 6 hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiem tra hoc ki II Toan 6 hay, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KÌ II -TOÁN 6. (Thời gian làm bài: 90 phút)
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Trong các câu hỏi sau, hãy chọn phương án trả lời đúng, chính xác nhất :
Câu 1: Nếu trên thực tế, hai điểm A và B cách nhau 1,5km và trên bản đồ khoảng cách giữa hai điểm đó là 1,5cm thì tỉ lệ xích của bản đồ là bao nhiêu?
A. B. C. D.
Câu 2: 45 phút chiếm bao nhiêu phần của 1 giờ :
A. B. C. D.
Câu 3: Trong các phân số : , phân số có giá trị nhỏ nhất là:
A. B. C. D.
Câu 4: Số đối của số là:
A. B. C. D.
Câu 5: của 8,7 bằng bao nhiêu:
A. 8,5 B. 0,58 C. 5,8 D. 13,05
Câu 6: Cho đường tròn (O; 2cm) và điểm P mà khoảng cách từ P đến O bằng 2cm. Khi đó:
A. P là điểm nằm trên đường tròn B. P là điểm nằm ngoài đường tròn
C. P là điểm nằm trong đường tròn D. Tất cả các phương án A, B và C đều sai.
Câu 7: 45% được viết dưới dạng số thập phân thì kết quả đúng là:
A. 0,045 B. 0,45 C. 4,5 D. 45,00
Câu 8: Cho góc xOy có số đo bằng 600. Hỏi số đo của góc xOy bằng mấy phần số đo của góc bẹt?
A. B. C. D.
II- TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 9: Tính (ghi kết quả dưới dạng phân số tối giản) giá trị của các biểu thức:
A = ; B = – 1,6 : (1 + )
Câu 10: Tìm các số nguyên x sao cho biểu thức có giá trị nguyên.
Câu 11: Về học lực: Ở học kì I, số học sinh giỏi của lớp 6A bằng số học sinh cả lớp; cuối năm học có thêm 5 học sinh của lớp đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp. Tính số học sinh của lớp 6A, biết rằng số học sinh của lớp không thay đổi.
Câu 12: Vẽ hai góc kề nhau xOy và yOz sao cho .
a.- Tính số đo của góc xOz. b.- Tìm số đo của góc bù với góc xOy.

KIỂM TRA HỌC KÌ II -TOÁN 6. (Thời gian làm bài: 90 phút)
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Trong các câu hỏi sau, hãy chọn phương án trả lời đúng, chính xác nhất và trình bày vào Phiếu trả lời phần I.
1. 45 phút chiếm bao nhiêu phần của 1 giờ :
a. b. c. d.
2. Trong các phân số : , phân số có giá trị nhỏ nhất là:
a. b. c. d.
3. Số đối của số là:
a. b. c. d.
4. 45% được viết dưới dạng số thập phân thì kết quả đúng là:
a. 4,5 b. 0,45 c. 0,045 d. 45,00
5. của 8,7 bằng bao nhiêu:
a. 8,5 b. 13,05 c. 5,8 d. 0,58
6. Nếu trên thực tế, hai điểm A và B cách nhau 1,5km còn trên bản đồ, khoảng cách giữa hai điểm đó là 1,5cm thì tỉ lệ xích của bản đồ là:
a. b. c. d.
7. Cho góc xOy có số đo bằng 600. Hỏi số đo của góc xOy bằng mấy phần số đo của góc bẹt?
a. b. c. d.
8. Cho đường tròn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.