Kiểm tra học kì II (Theo CKTKN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra học kì II (Theo CKTKN), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng gD&ĐT yên châu
cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

thcs Sàng
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

đề kiểm tra học kì II năm học 2012-2013
Môn : Toán 7
(Thời giam làm bài 90 phút không kể thời gian chép đề)

I. MA TRẬN ĐỀ:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Đại số
– Biết các khái niệm đơn thức, đa thức.
– Lấy được vd về đt và đa thức
– Hiểu và vận dụng được các số trung
bình cộng

– Biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số.
– Biết cách thu gọn đa thức, xác định bậc của đa thức.
– Biết cách xác định bậc của một đơn thức, biết nhân hai đơn thức, biết làm các phép cộng và trừ các đơn thức đồng dạng.
– Biết tìm nghiệm của đa thức một biến bậc nhất.
Cm được 1 đa thức không có nghiệm

Số câu
Số
Tỉ lệ %
1 (Câu 1a)
1
1 (Câu 2, 1b)
2

1 (Câu 3)
2,5
1 (Câu 5)
1
4
6,5 65%

2. Hình Học

Biết vẽ hình theo yêu cầu
Biết cách xét sự bằng nhau của hai tam giác.
Biết các tính chất của đường trung trực của một đoạn thẳng.
Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.

Số câu
Số
Tỉ lệ %
Câu 3
0,5

Câu 3 a,b
2

Câu 3c
1

1
3,5
35%

T/s câu
T/s
Tỉ lệ %

1,5
15%

4
40%

3.5
35%

1.0
10%

5
10
100%

II. NỘI DUNG ĐỀ:
Câu 1: (2đ)
Nêu định nghĩa về đơn thức và đa thức ?
Cho ví dụ: đơn thức, đa thức?
Câu 2: (1đ) Điểm của ban giám khảo cho thí sinh A và B như sau:
Thí sinh A
8
8,5
9
9
9

Thí sinh B
8
8
8,5
8,5
8

? Hãy tính điểm trung bình của mỗi thí sinh.
Câu 3: (2,5đ) Cho đa thức P(x) = 3×2 – 5×3 + x + x3 – x2 + 4×3 – 3x – 4
Thu gọn đa thức.
Tính giá trị: P(0); P(1); P(-1); P(2). Những giá trị nào là nghiệm của đa thức P(x)?
Cho đa thức Q(x) = x3 – 2x + 1. Tính P(x) – Q(x)
Câu 4: (3,5đ)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC (H BC). Gọi K là giao điểm của AB và HE chứng minh rằng:
a) ABE = HBE
b) BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH
c) EK = EC
Câu 5: (1đ )
Cho đa thức P(x) = x2 + 1
Chứng minh rằng đa thức đã cho không có nghiệm.

=============================================

Phòng gD&ĐT yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.