Kiểm tra học kì I Toán 9 năm 2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra học kì I Toán 9 năm 2011-2012, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày . . . tháng 12 năm 2011
KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2011-2012
Môn : Toán 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Lời phê của Thầy cô giáo
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

kí PH

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(2đ)
Hãy khoanh tròn vào chử cái trước câu trả lời đúng nhất :
Câu 1:Biểu thức xác định với các giá trị nào của x:
A. x B. x > C. x ≤ D. x –
Câu 2: Biểu thức )2 có giá trị là:
A. (1-) B. (1+) C. (- 1) D. 1
Câu 3: Đồ thị hàm số y = 3x + là đường thẳng :
A. Song song với đường thẳng y = x B. Cắt trục tung tại điểm (-;0)
C. Đi qua gốc toạ độ D. Song song với đường thẳng y = 3x
Câu 4: Biết rằng đồ thị của hai hàm số y = 2x + và y = 2 – mx là hai đường thẳng song song. Khi đó giá trị của m là :
A. – 2 B. 2 C. D. –
Câu 5: Cho (ABC vuông tại A, đường cao AH chia cạnh huyền thành 2 đoạn BH=4, CH=5. Độ dài AH là: A. 4 B. 24 C. 20 D. 2
Câu 6: Cho tam giác ABC vuông ở A. Kẻ đường cao AH, biết AB = 13, AH = 5. Giá trị của sin B là: A. B. C. D. 18
Câu 7 : Cho tam giác ABC vuông ở A , biết sin B = . Giá trị của tg B là :
A. B. C. D.
Câu 8: Cho đường tròn (O), bán kính là 5, dây AB có độ dài là 6
Khoảng cách từ tâm đường tròn đến dây AB là :
A. B. 3 C. 4 D.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (8đ)
Câu 1:(1.5đ): Rút gọn biểu thức
a. A = (5 + 2) – – .
b.
c.
Câu 2:(2đ): Cho hàm số y = (m-2)x + m (d)
Xác định m để hàm số trên là hàm số bậc nhất
Xác định giá trị của m để đường thẳng (d) đi qua điểm A(2;5)
Vẽ đồ thị hàm số với giá trị của m vừa tìm được.
Gọi M, N lần lượt là giao điểm của đồ thị với hai trục tọa độ. Tính SMON
Câu 3:(3.5đ): Cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC; đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn tại A . Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt đường thẳng d theo thứ tự ở D và E .
Tính góc DOE .
Chứng minh : DE = BD + CE .
Chứng minh : BD.CE = R2 ( R là bán kính đường tròn tâm O )
Chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính DE .
Câu 4: ( 1đ). trình :
Bài làm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.