Kiểm tra học kì I Toán 7 (Ma trân + Đáp án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiểm tra học kì I Toán 7 (Ma trân + Đáp án), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 18

Ngày soạn: 30/11/2009

Tiết 40
Lớp 7/1
Ngày dạy: …./12/2009

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức trong học kì I của học sinh
Rèn khả năng tư duy, tính toán chính xác hợp lý
Biết trình bày rõ ràng mạch lạc
II. CHUẨN BỊ:
– Giáo viên: Đề kiểm tra:
– Học sinh: Xem lại các nội dung đã ôn tập.
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp:
2. Tiến trình bài dạy:
A. Ma

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng điểm

Tr,ngh
Tự luận
Tr,ngh
Tự luận
Tr,ngh
Tự luận

Các phép tính về số hữu tỉ

2
2

2
2

Tìm số chưa biết trong đẳng thức. GTTĐ của số hữu tỉ

2
1,5

2
1,5

Đại lượng tỉ lệ. Dãy tỉ số bằng nhau

1
2

1
2

Tam giác bằng nhau. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau, quan hệ song song

2

2,5

2

2
4

4,5

Tổng

2
2

5
6

2
2
9
10

B. Đề bài:
Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý):
a) – + + 0,5 – b) 23. – 13:
Bài 2:(1,5đ) Tìm x biết:
a) 1x – = b) =
Bài 3: (2 đ) : Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị sau một năm được chia bao nhiêu tiền lãi? Biết tổng số tiền lãi sau một năm là 225 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.
Bài 4: (3,5đ) Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD.
a) Chứng minh: AD = BC.
b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: EAC = EBD.
c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy.
Bài 5. (1đ)
Cho hình vẽ trong đó có AB và CD cùng vuông góc với AC. AM = DM. Hãy chứng minh AD // BC.

C. Đáp án – Thang điểm
BÀI
ĐIỂM
HƯỚNG DẪN GIẢI

1a

1b

1
– + + 0,5 – = = 1 – 1 + 0,5 = 0,5 (Bước 1: 0,5, mỗi bước còn lại: 0,25)

1
23. – 13: = 23. – 13. = . = .10 = 14 (Mỗi bước 0,25đ)

2a

2b

0,25

0,25

1x – =
1x = + =
x = : = .
x =

0,25

0,25

0,5
=

x – = – hoặc x – =
x = – hoặc x =

3

0,25

0,5

0,5
0,5
0,25
Gọi a, b, c (triệu đồng) lần lượt là số tiền lãi được chia của ba đơn vị kinh doanh.
Theo đề ta có: và a + b + c = 225
=
a = 45; b = 75 ; c = 105
Vậy: Số tiền lãi được chia của ba đơn vị kinh doanh lần lượt là 45; 75; 105 triệu đồng.

4

0,5

1

CM: a) OA + AC = OC (A nằm giữa O và C)
OB + BD = OD (B nằm giữa O và D)
Mà: OA = OB; AC = BD

Hỏi và đáp