KIEM TRA HOC KI I TOAN 7 – CO DAP AN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về KIEM TRA HOC KI I TOAN 7 – CO DAP AN, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS GIANG SƠN

KIỂM TRA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài 90’ (Không kể thòi gian giao đề)

ĐỀ BÀI
Bài 1 (1đ) :a. Giá trị tựêt dối của một số hữu tỉ được xác định như thé nào ?
b. Tính biết x = – 0,5 ; x =
Bài 2 (1 đ) : Thực hiện phép tính : a.
b.
Bài 3 ( 1đ) : Tìm x biết :
Bài 4 (1đ) : Vẽ đồ thị hàm số y = – 2x
Bài 5 (2đ) : Để làm xong một công việc trong thời gian 5h cần có 12 công nhân. Nếu số công nhân được tăng cường thêm 8 người nữa, thì thời gian làm việc sẽ giảm đi được mấy giờ (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau).
Bài 6 ( 4đ) :Cho tam giác ABC (AB < BC). Trên tia AB lấy diểm D sao cho BC = BD. Nối C với D. Phân giác góc B cắt AC , DC lần lượt ở E và I.
Chứng minh : a. ∆BED = ∆BEC và IC = ID
b. Từ A vẽ đường vuông góc AH với DC ( H DC). Chứng minh AH//BI.
———–HẾT ———–

TRƯỜNG THCS GIANG SƠN

HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA HỌC KÌ I – TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài 90’ (Không kể thòi gian giao đề)

BÀI
NỘI DUNG
ĐIỂM

1
a. Nêu dúng công thức và các trường hợp xác định GTTĐ của số hữư tỉ x

0,5
0,25

0,25

2
Kết quả : a. = -1
b. = 0,25
0,5
0,5

3
Tính đúng kết quả x = 0,03
1

4
Vẽ đồ thị dúng, đẹp , chính xác

1

5
Lập đúng tỉ lệ , chuyển đổi được :
Tính được x = 3
Từ đó tính ra thời gian giảm được là 5 – 3 = 2 ( giờ)
1

0,5
0.5

6
Vẽ hình đúng và ghi GT- KL
a. Chứng minh CE = DE
ID = IC
b. Chứng minh dược BI DC
AH // BI
1
0,5
0,5
0,5
0,5

Chú ý : HS có cách làm khác nhưng đúng thì vẫn cho điểm tối đa của câu đó

Nếu x ≥ 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.