kiem tra hoc ki I- dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiem tra hoc ki I- dap an, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 18
Ngày dạy: 24 / 12/ 2009

Tiết 38+39: kiểm tra học kì i

I – Mục tiêu:

Kiểm tra các kiến thức và kỹ năng về:
– Số hữu tỉ, quy tắc xác định GTTĐ của một số hữu tỉ, quy tắc các phép toán trong Q
– Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau, số vô tỉ, số thực, căn bậc hai
– Đại lợng tỉ lệ thuận, đại lợng tỉ lệ nghịch, đồ thị hàm số y = ax ( a ( 0 )
– Hai góc đối đỉnh, đờng thẳng song song, đờng thẳng vuông góc, tổng các góc của một tam giác, các trờng hợp bằng nhau của tam giác

II – Chuẩn bị:

– GV: Đề kiểm tra
– HS: Ôn tập kiến thức

III – nội dung kiểm tra:

A/Trắc nghiệm(2điểm): Khoanh tròn chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Cho các số hữu tỉ: . Cách sắp xếp nào sau đây đúng?
A. B. C. D.
Câu 2: Cách viết nào sau đây đúng?
A. B. C. D.
Câu 3: Tìm x, biết: x + 1 =
A. x = B. x = – C. x = D. x = –
Câu 4: Thực hiện phép tính : ?
A. B. 2 C. D.
Câu 5: Nếu m . n = p . q thì
A. B. C. D.

Câu 6: Tính số đo y trong hình vẽ bên?
A. 400 B. 900
C. 1500 D. 600

Câu 7: Cho hình vẽ sau. Tìm các cặp góc so le trong trong các cặp góc sau?

A. A4 , B2 B. A4 , B3
C. A4 , B4 D. A4 , B1

Câu 8: Nếu ABC = MNP thì
A. AB = NP B. AB = MP C. AB = MN D. AB ( MN

B/tự luận: (8điểm):
Bài 1: (1,5 đ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) b) : (0,75) c)
Bài 2: (2,0 đ)
Ba lớp tham gia trồng cây trong vờn trờng: số cây trồng đợc của lớp 7A bằng số cây trồng đợc của lớp 7B và bằng số cây trồng đợc của lớp 7C. Biết số cây trồng đợc của lớp 7C nhiều hơn số cây trồng đợc của lớp 7ê là 28 cây, tính số cây trồng đợc của mỗi lớp?

Bài 3: (1,0 đ)
Tìm x, y biết 5.x = 3.y và x + y = 16

Bài 4: (3,0 đ)
Cho góc nhọn xOy có Ot là tia phân giác. Trên tia Ot lấy điểm M, qua M vẽ đờng thẳng vuông góc với tia Ot và cắt Ox tại A, cắt Oy tại B.
Chứng minh: (OMA = (OMB
Trên tia đối của tia Ot lấy điểm C. Chứng minh tia CM là phân giác của góc ACB.

Bài 5: (0,5 đ)
Biết (với a, b, c ( 0). Chứng minh :

Ngày dạy: 28/ 12/ 2010
Tiết 40: trả bài kiểm tra học kì i

I – Mục tiêu:

– Chữa bài kiểm tra học kì I phần đại số.
– Giúp HS nhận

Hỏi và đáp