kiem tra hoc ki 2 toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về kiem tra hoc ki 2 toan 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hồng Quảng đề kiểm tra học kỳ II năm học 2008 – 2009
MÔN: Toán 6
Thời gian làm bài 90 phút
I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)
Chọn một câu trả lời đúng nhất A, B, C hoặc D ghi vào giấy bài làm.
Câu 1: Số nghịch đảo của là:
A. B. C. D. Cả A, C đều đúng
Câu 2: Số đối của là:

A. số B. số C. số D. số
Câu 3: Viết số dưới dạng số thập phân.
A. 0,5260 B. 0,0526 C. D. 0,00526
Câu 4: Tia ot là tia phân giác của góc khi:

A. B.
C. D. Cả A, C đều đúng
II. Phần tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm)
a, So sánh các phân số và
b, Viết các số sau dưới dạng số thập phân 4 và 314
Bài 2: Tính (2 điểm)
a, b,( ):
Bài 3: (1,5 điểm)
Một hình chữ nhật có diện tích m2 , chiều rộng bằng . Tính chu vi của hình
chữ nhật đó.
Bài 4: ( 2,5 điểm)
Gọi Ot và Ot’ là hai tia nằm trên cùng một nữa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy
đi qua O, biết , . Tính số đo của các góc ,

Hướng dẫn chấm toán 6 hkii năm học: 2008 – 2009
I. Phần trắc nghiệm:
Chọn mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 1. D 2. B 3. B 4. A
II. Tự luận:
Bài 1:
a, Viết được hai phân số có cùng một mẫu:
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
So sánh được: -27>-32 nên (0,5 điểm)
b, 4 (0,5 điểm)
314 (0,5 điểm)
Bài 2:
a, (1 điểm)
b, (1 điểm)

Bài 3:
Tính được chiều dài hình chữ nhật là (0,75 điểm)
Tính được chu vi hình chữ nhật là (0,75 điểm)
Bài 4:
Vẽ hình đúng (0,5 điểm)

Tia Ot nằm giữa 2 tia Ox, Oy nên
Suy ra: (1 điểm)
nên tia Ot’ nằm giữa hai tia Oy và Ot
(0,5 điểm)
Suy ra: (0,5 điểm)

Học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Hỏi và đáp