kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD & ĐT Yên Châu
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trường thcs Chiềng On
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đề kiểm tra học kỳ Ii
Môn Toán lớp 8 – Năm học 2012 – 2013
(Thời gian làm bà 90 phút không kể thời gian chép đề)
—————————-
1. Ma trận đề:
Cấp độ
Tên
chủ đề
(nội dung,chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn.

Hiểu định nghĩa phương trình bậc nhất: ax + b = ( (x là ẩn; a, b là các hằng số, a (

Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Bước 1: Lập phương trình:
+ Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.
+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
+ Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.
Bước 2: Giải phương trình.
Bước 3: Chọn kết quả thích hợp và trả lời.
Giới thiệu điều kiện xác định (ĐKXĐ( của phương trình chứa ẩn ở mẫu và nắm vững quy tắc giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:
+ Tìm điều kiện xác định.
+ Quy đồng mẫu và khử mẫu.
+ Giải phương trình vừa nhận được.
+ Xem xét các giá trị của x tìm được có thoả mãn ĐKXĐ không và kết luận về nghiệm của phương trình

Số câu
Số đ’
Tỉ lệ %
Câu 1
0,5

Câu 4
2
Câu 3 (c,d)
1,5đ’
2,5
4,0
40%

Chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Giải thành thạo bất phương trình bậc nhất một ẩn.
– Biết biểu diễn tập hợp nghiệm của bất phương trình trên trục số.
– Sử dụng các phép biến đổi tương đương để biến đổi bất phương trình đã cho về dạng ax + b (, ax + b ( (, ax + b ( ( và từ đó rút ra nghiệm của bất phương trình.
Biết cách giải phương trình
(ax + b(= cx + d (a, b, c, d là hằng số(.

Số câu
Số đ’
Tỉ lệ %

Câu 3
1,5
Câu 3 (a,b)
1,5đ’

1,5
3,0
30%

Chương III: Tam giác đồng dạng.

Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để giải toán.

Số câu
Số đ’
Tỉ lệ %

Câu 5a
1,5

0,5
1,5
15%

Chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Vận dụng được các công thức tính diện tích, thể tích đã học.

Số câu
Số đ’
Tỉ lệ %

Câu 5b
1,5

0,5
1.5
15%

Tổng số câu
Tổng số đ’
Tỉ lệ %
01
0,5
5%
01
1,5
15%
2,5
6,5
65%
0,5
1,5
15%
05
10
100%

2. Đề:
Câu 1: (0,5đ’)
a, Thế nào là pt bậc nhất một ẩn?
b,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.